Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama

e-kitap indir
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama Kitap Kapağı Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama
Alişan BALTACI
Ekonomi-Emek-İş Dünyası,İşletme
Google
2020
Online
160

Stratejik planlamanın temelinde teorik amaçların pratik eylemlere dönüştürülmesi vardır. Bu açıdan ele alındığında hem sanat hem de bilim olarak düşünülmesi mümkündür. Dolayısı ile hassas ve yaratıcı karar verebilme yeteneği gerektirmektedir. Bu kitapta amaçlanan ise sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasının nasıl yapılabileceğini okuyucuya aktarabilmektir.

Kitap; hizmet ve sağlık hizmetleri, stratejik planlama ile sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması olmak üzere üç bölümden oluşmakta ve konuyu tümevarım yöntemi ile ele almaktadır. Böylece kavramsal olarak konuyu en geniş şekilde aktarmaya çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1 HİZMET ve SAĞLIK HİZMETLERİ

1. HİZMET

1.1. Hizmet Kavramı

1.2. Hizmetin Özellikleri

1.3. Hizmet Sunumunda Süreçler

1.4. Hizmet Tasarımı

1.5. Hizmetlerin Fiyatlandırılması

1.5.1. Maliyet Temelli Fiyatlandırma

1.5.2. Değer Temelli Fiyatlandırma

1.5.3. Rekabet Temelli Fiyatlandırma

1.6. Hizmet Fiyatlandırma Stratejileri

1.6.1. Tatmin Temelli Fiyatlandırma

1.6.2. İlişki Fiyatlandırması

1.6.3. Verimlilik Temelli Fiyatlandırma

1.7. Hizmet Dağıtım Kanalları

1.7.1. Dağıtımda Zaman ve Mekân Kararları

1.7.2. Kanal Tasarım Kararları

1.8. Hizmet İçin İletişim Stratejisinin Planlanması

2. SAĞLIK HİZMETLERİ

2.1. Sağlık İhtiyacı

2.2. Sağlık Hizmetleri Talebi

2.3. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Kuruluşlarının Genel Yapısı

BÖLÜM-2 STRATEJİK PLANLAMANIN GENEL ÇERÇEVESİ

1. STRATEJİK YÖNETİM

2. STRATEJİK PLANLAMA

2.1. Stratejik Planlama Prensipleri

3. STRATEJİK PLANLAMA ile İLGİLİ KAVRAMLAR

3.1. Stratejik Planlamanın Çerçevesi ile İlgili Genel Kavramlar

3.1.1. Talep Kavramı

3.1.2. Belirsizlik Kavramı

3.1.3. Toplumsal Katılım

3.1.4. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Planlaması

4. ÖRGÜTÜN DIŞ ve İÇ ÇEVRE ANALİZİNİN YAPILMASI

4.1. Örgütün Dış Çevresi

4.2. Örgütün İç Çevresi

4.3. SWOT (GZFT) Analizi

4.3.1. Güçlülükler (Strenghts)

4.3.2. Zayıflıklar (Weaknesses)

4.3.3. Fırsatlar (Opportunities)

4.3.4. Tehditler (Threads)

4.3.5. SWOT Matrisinde Kesişimlerin Yorumlanması

4.4. Ekonomik Değerlendirme Kavramı ve Değerlendirme Matrisleri

4.4.1. Referans Ölçütler

5. STRATEJİK PLANLAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR

6. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAŞANMASI OLASI SORUNLAR

7. STRATEJİK PLANLAMA MODELLERİ

8. STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMASI

8.1. Bütçenin Doğru Kullanılması

8.2. Katılımcı Uygulama

8.3. Stratejik Planın Uygulanmasında Güç Kullanımı

8.4. Amaçları ve Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) Belirlemek

8.5. İnsan Kaynakları Yönetimi ile Çalışmak

8.6. Ödül Sisteminin Kullanılması

8.7. Çalışan ve Kurum Gelişimi

8.8. Örgütsel Kültüre Uyum Sağlamak veya Değiştirmek

8.9. Gelenekleri Manipüle Etmek

8.10. Değişim Ajanlarını Kullanmak

8.11. Uygulamaya Risksiz Başlıklarla Başlamak

8.12. Stratejik Planlama ve Stratejik Uygulama Bağlantısı

BÖLÜM-3 SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA

1. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

1.1. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlaması

1.1.1. Sağlık Hizmetleri İçin Etkili Bir Stratejik Planlama Yapmak

1.2. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasının Önemi

2. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA SORUMLULUKLAR

3. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI İLKELERİ

4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASININ TÜRLERİ

4.1. Üç Ana Planlama Türü

4.2. Sağlık Sisteminde Bütünleşik Stratejik Planlama

5. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

6. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI SÜRECİ

6.1. Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem Alma (PUKÖ) Döngüsü

6.2. Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlamanın Yedi Aşaması

6.3. Uygulama ve Gözden Geçirme

6.4. Uygulama Döngüsünde Süreçler

6.4.1. Yönetim ve Liderlik

6.4.2. Proje Yönetimi

6.4.3. İletişim ve Danışmanlık

7. STRATEJİK PLANLAMANIN DETAYLANDIRILMASI

7.1. Planlama Faaliyetinin Kapsamı

7.1.1. Stratejik Planlama Parametrelerinin Tanımlanması

7.1.2. Kapsamda Meydana Gelebilecek Değişimlerin Yönetilmesi

7.2. Nüfus ve Hizmet Çevresi

7.2.1. Çevrenin İncelenmesi

7.2.2. Nüfus Profili

7.2.3. Coğrafi Yerleşim Durumu

7.2.4. Toplumun Genel Sağlık Durumu

7.2.5. Mevcut Sağlık Sisteminin Durumu

7.2.6. Hizmet Faaliyetlerinin Özellikleri

7.2.7. Gelecekte Oluşacak Hizmet Talebinin Tahminlenmesi (Durum Analizi)

7.3. Sağlık Hizmetleri İhtiyacının Belirlenmesi

7.4. Tıbbi ve Teknolojik Gelişmelerin Hesaba Katılması

7.5. Sağlık Hizmetlerinin Öncelik Sıralamasının Yapılması

7.5.1. Öncelik Sıralaması İçin Kriterlerin Belirlenmesi

7.5.2. Öncelik Sıralaması Kriterlerinin Uygulanması

7.6. Sağlık Hizmetleri Yönergelerinin Belirlenmesi

7.7. Hizmet Etkililiğinin Arttırılması: Yalınlık

7.8. Güvenli ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sağlanabilmesi

7.9. Hizmetlerin Erişilebilirliğinin Sağlanması

7.10. Stratejik Planlamanın Başarısının Ölçülmesi

7.11. Hizmet Seçeneklerinin Analizi ve Geliştirilmesi

7.12. Amaç ve Strateji Geliştirme

7.12.1. Hizmetteki Değişimlerin Etkisinin Anlaşılması

7.12.2. Kaynakların Etkisinin Anlaşılması

7.13. Uygulama, Gözden Geçirme ve Önerilerin Dokümante Edilme Aşaması

7.13.1. Uygulama ve gözden geçirme aşamasına geçiş

7.14. Uygulamayı Desteklemek İçin İlave Planlamaların Yapılması

7.15. Gözden Geçirme, Değerlendirme ve İnceleme

7.15.1. Gözden Geçirme

7.15.2. Değerlendirme

7.15.3. İnceleme

8. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA RİSKLER

EK-1: Stratejik Plan 2013-2017’nin Stratejik Amaçları, Hedef ve Hedefe Yönelik Stratejileri

EK-2: Örnek Bir Kurumsal Stratejik Plan İçerik Şablonu

EK-3: Örnek Stratejik Amaç-Hedef Kartı

Kitabın Tamamını E-Kitap Oku


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir