İbrahim Kafesoğlu – Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri

e-kitap indir
Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri Kitap Kapağı Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri
İbrahim Kafesoğlu
Ötüken Neşriyat
252

"Türk olmanın gerçekten mutluluk sayıldığı Cumhuriyetin ilk yıllarında, istiklâl, huzur ve emniyetin bahşettiği rahatlık içinde, albayrak gölgesindeki aziz Türk toprakları üzerine mes'ut bir tevekkülle eğilen Türk köylüsü; yurdu yeniden kurmak şevki ile tezgâhına ve makinasına sarılan işçisi; Türklüğü genç dimağlara aşılamak heyecanı ile gönlü dolu öğretmeni; vazife namustur şiarı ile çalışan memuru; milliyetçilik aşkı ile geleceğin bahtiyar Türkiye'sinde vazife alma nöbetine hazırlanan iradeli, vatanperver asil genci ile Türklük şuurunun çelikleştirdiği bir millet vardı.Halbuki o zamanın parolası da, tıpkı şimdiki gibi, Batılı bir cemiyet olmak, "yurdu muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak"tı.

Ancak, medeniyet yolunun millî kültürden geçtiği hakikatine erildiği için, eğitim ve öğretim Türk tarih ve kültürüne yöneltilmiş, ilk ve orta öğretim programları bu maksada göre düzenlenmiş, üniversite kürsülerinde Türklük bahisleri ana mevzu haline getirilmişti. Türk milletinin zihninde iftihara değer tarihî ve zengin kültürü ile Türklük şuurunun yerleştirilmesine çalışılırdı. Medenî'eşmede hareket noktasının millî kültürü geliştirme olduğunun idrak edildiği o heyecan çağında Türkiye'nin kültürel panoraması böyle olduğu için başarı kazanılmıştı. Fakat sonra durum değişti."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Abraham H. Lass – 100 Büyük Roman (4 Kitap)

e-kitap indir
100 Büyük Roman (4 Kitap) Dünya Edebiyatının Şaheserleri Kitap Kapağı 100 Büyük Roman (4 Kitap) Dünya Edebiyatının Şaheserleri
Abraham H. Lass
Ötüken Neşriyat
960

Batı edebiyatınını iyi öğrenebilmek için bu edebiyatı oluşturan eserler veyazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir."100 Büyük Roman" bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış ve dört cilt halinde okuyucuya sunulmuştur.

Ayrıca,birinci cildin başında yazarın Roman nasıl çalışır? karakterlerinbelirtmesi,Romana bakış tarzı,plan,Hikaye,Tez,Üslup hakkındaki giriş yazısınında roman konusuyla ilgilenenler için faydalı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu Kitabın herşeyden önce öğretmen ve öğrencilere roman meraklılarına yararlı olacağına inanıyoruz.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Şeker – Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri

e-kitap indir
Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri Kitap Kapağı Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri
Mehmet Şeker
Ötüken Neşriyat
388

Türk-İsiâm tarihinin XIU. ye XIV. yüzyıllarında daha çok Anadolu'da görülen Ahîlik, aslında İslâm medeniyetinin temel unsurlarını bünyesine almış bir Türk kurumu olarak kabul edilmiştir. Bu haliyle Ahiliğin el kitaplarından sayılan ve ahilerin âdeta başucu kitabı olarak benimseyip okuyageldikleri Fütüvvet-nâmeler de Arapça, Farsça ve Türkçede olmak üzere tarklı dillerde kaleme alınmışlardır. Bunlar kültür kaynaklarımız arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. O bakımdan Fütüvvet-nâmeleri tanımadan Arifliğin anlaşılması mümkün görünmemektedir. İşte bu sebeple biz de Fütüvvet-nâmeleri tanımayı ve tanıtmayı, kültür kodlarımız arasına onlardan yararlı bilgiler katmayı gerekli görerek, bu eserimizde XV. yüzyılda kaleme alındığı bilinen Şeyh Seyyid Hüseyin el-GaybTnin Fütüvvet-nâmesini okuyucu ile buluşturmayı hedefledik.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir