Selda Tan Özdemir – Kara Filmler

e-kitap indir
Kara Filmler Kitap Kapağı Kara Filmler
Selda Tan Özdemir
Altıkırkbeş Yayınları
182

Bu kitap, neo-noir ve future noir'in izini sürerken nihist bir mercek ardından bakmayı tercih etmiştir. Bu merceğin önünde, yabancılığı arttıkça, suça ve yalnızlığa teslim olan insanoğlunun görüntüsü ve varoluş durumu vardır. Kara Filmlerin öykü anlatıcıları toplumsal uzlaşmanın olanaksızlığına, sistemin keskinleşen dişlerine, varoluşun zavallılığına vurgu yapmayı yeğler. Bu günün gerçeklerine bu denli denk gelen başka hiçbir film türü yoktur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ahmet Boyacıoğlu – Oscar Filmleri 1927-1986

e-kitap indir
Oscar Filmleri 1927-1986 Kitap Kapağı Oscar Filmleri 1927-1986
Ahmet Boyacıoğlu
Kalem Yayınları
220

Avrupa ve hatta diğer kıtalardaki film şenlikleri ve sinema ödülleri önem kazanmaya başlayınca, bir de Amerikan sinemasındaki durgunluktan ötürü, Oscar'lar giderek ağırlığını yitirdi.
Ama yine de Oscar'ların tecimsel etkisi, ödül alan filmlerin ve kişilerin
piyasa değeri, hatta Oscar'a salt aday gösterilmenin getirdiği parasal üstünlükler bile bu uğurda eski fırıldakların yeni yöntemlerle çevrilmesini sağlamaya devam ediyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Engin Yıldız – Gecekondu Sineması

e-kitap indir
Gecekondu Sineması Kitap Kapağı Gecekondu Sineması
Engin Yıldız
Hayalet Kitap
206

"Bu kitapta gecekondu olgusunu, film anlatısının merkezine koyan filmlere ağırlık verilmiştir. Türk sinemasının ve sinema sanatının, modern bir kültürel form olarak, toplumsala ilişkin değişimlere eşlik ederken, bir kültürel üretim alanına dönüştürülen gecekonduların sinematografik ele alınışları tarihsel süreç incelenerek ve bu doğrultuda dönemselleştirmeler yapılarak incelenmiştir.

'Gecekondu' kavramı Türkiye'de ilk kez 1940 yılından itibaren literatüre geçmiştir. 'İlk gecekondu filmi' ise Orhan Kemal'in bir öyküsünden Atıf Yılmaz'ın 1959 yılında uyarladığı Suçlu filmidir. Ancak toplumsal sorunların sinemada güçlü bir şekilde yer almaya başlaması 1960'h yıllarda olmuştur. 1950'lerde başlayan iç göç, gecekondu ve gecekondulu insanın konumunu ana motif olarak aslında, 1964'te çekilen Halit Refiğ'in Orhan Kemal'den uyarladığı Gurbet Kuşları (1964) filmi olmuştur. Göç eden insan ve gecekondu olgusu sinemamızda her dönem yerini bulmuş bir olgudur. Ancak bu ele alış, çok kez bir mekânsal fon durumunun ötesine geçmeyen, sığ bir ele alıştır. 1960'lardaki genel toplumsal gerçekçi eğilim sinemamızda da yer etmiş ve olguların ele alınışını da etkilemiştir."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Agah Özgüç – Türk Sinemasında 10 Kadın

e-kitap indir
Türk Sinemasında 10 Kadın Kitap Kapağı Türk Sinemasında 10 Kadın
Agah Özgüç
Broy Yayınevi
122

Türk sinemasının yıldız kadınlarını, kendilerine özgü imaj yüklendikleri kadın kişilikleriyle ortaya koyarken, her birinin tipolojik gelişimini, filmografyasını fotoğraf zenginliğiyle önümüzü seriyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir