Kurthan Fişek – Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili

e-kitap indir
Türkiye'de Devlet İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili Kitap Kapağı Türkiye'de Devlet İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili
Kurthan Fişek

"Ana çizgileriyle ve soyut olarak öne sürülenler şunlardır :
(1) Kapitalist toplumlarda «doğal durum», uylaşım değil, uzlaşmazlıktır
ve bu uzlaşmazlık yapının özünden gelmektedir; (2) Sermaye
olgusuntın barındırdığı içsel çelişki yüzünden, işyeri uyuşmazlıkları
gibi sıklıkla görülen durumları, insan ilişkilerini geliştirmek
gibi geçici tedbirlerle çözmek olanaksızdır; (3) Sorunun,
kaçınılmaz olarak, toplumu meydana getiren ana sınıflar açısından
ele alınması gereklidir; ( 4) DEVLET'in bir sınıfsal içeriği vardır ve
bu sınıfsal içerik, kapitalist toplumlarda, devlet makinesinin burjuvazinin
çıkarlarına uyarlanmış biçimde işlemesine yol açmaktadır.
Bu temel önermelerden hareketle, Anadolu toplumlarında üretim
ilişkilerinin evrimi üstıünde en genel çizgileriyle durulmuş ve
devletin, son tahlilde, kapitalist işveren olarak Türkiye işçi sınıfının
karşısında yer aldığı vargılanmıştır. Bu sonuca varmada kullanılan
ölçüt 1963-1968 dönemi devlet kesimi grevleri ve bu grevlerin
karşılaştırmalı morfo-sosyolojik görüntüsüdür."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir