Elizabeth Zachariadou – Osmanlı İmparatorluğunda Doğal Afetler

e-kitap indir
Osmanlı İmparatorluğunda Doğal Afetler Kitap Kapağı Osmanlı İmparatorluğunda Doğal Afetler
Elizabeth Zachariadou
Tarih Vakfı Yurt Yayınları
313

Girit Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü'nün Türkoloji programı tarafından 10-12 Haziran 1997'de Rethymno'da düzenlenen konferansa sunulan tebliğlerden oluşan bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan doğal afetleri geniş bir zaman diliminde ele alıyor. İlk bölümde yer alan 14 makale depremler konusuna eğiliyor, daha kısa olan ikinci bölümdeki üç makale ise selleri ve kuraklıkları ele alıyor. Osmanlı belgeleri, Venedik konsoloslok yazışmaları, Memluk ve Bulgar kayıtları, St. Jean Şövaleyerinin ve Amerikan misyonerlerinin raporları, Yunanca sismologion'lar gibi son derece geniş bir kaynak çeşitliliğine dayanarak Anadolu, Balkanlar, İyonya, Ege Adaları, Girit ve Karadeniz bölgelerinde Osmanlı çağının çeşitli dönemlerinde meydana gelen doğal afetler inceleniyor...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

İlhan Tekeli – Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 – 1990)

e-kitap indir
Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 - 1990) Kitap Kapağı Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 - 1990)
İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türkiye belediyeciliğinin ayrıntılı ve kapsamlı bir tarihi ve yorumu, hukuki ve idari düzenlemelerin bulunmaz bir envanteri, yerel yönetim sorunlarının ve çözüm yaklaşımlarının mükemmel bir analizi. İlhan Tekeli'nin bu kitabı, belediyecilikle her düzeyde ilgili olanların ve ilgilenmek niyetinde olanların dikkatle inceleyecekleri bir başucu kitabı.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

İlhan Tekeli – Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi

e-kitap indir
Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi Kitap Kapağı Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi
İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Temel insan haklarından barınma mefhumunun en önemli bile?eni olan konut, onurlu bir ya?am hakkının gerçekle?tirilmesi için merkezi bir konuma sahiptir. Türkiye gibi, in?aat sektörünün ekonomi içerisinde çok önemli bir yere sahip oldu€u bir ülkede toplumun büyük kesimlerinin bu haktan mahrum olması mazur görülemez. ‹nsanların ya?amlarında kendilerini güvende hissetmeleri için konut sorununun çözülmü? olması gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin hem sosyal hem de ekonomik tarihi bakımından Türkiye'deki konutun öyküsünü yakından tanımak gerekir.

Tekeli Toplu Eserlerin 24'üncü kitabında Cumuriyet'in ilk yıllarından 1980'lere kadar Türkiye'de konut sorununun de€i?iminin öyküsünü kurumsal düzenlemeler, sektörün performansı ve yazın alanındaki yansımalarıyla okuyacaksınız.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

İlhan Tekeli – Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya

e-kitap indir
Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya Kitap Kapağı Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya
İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Bu kitapta İlhan Tekeli, son 40 yılı aşkın süre içinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan dönüşümler karşısında, planlama kuramında yaşanan değişmeleri ve kendisinin planlama konusundaki düşüncesinin aşama aşama nasıl biçimlendiğinin öyküsünü anlatıyor. Yaşanan bu dönüşüm kitabın adında "Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya" olarak özetlenmiş bulunuyor. Bu kısaltılmış ifade, yönetimden, yönetişime; toplum yararının dıştan verilmesinden, toplumdaki bireylerin seçmeleriyle oluşmasına; elitist yol gösterici planlamadan, katılımcı birlikte planlamaya; araçsal rasyonellikten, iletişimsel rasyonelliğe; nesnel bilgiden, öznellerarası uzlaşımların bilgisine geçiş gibi çok kapsamlı dönüşümleri işaret ediyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir