Harry Beckwith – Görünmeyeni Satmak

e-kitap indir
Görünmeyeni Satmak Kitap Kapağı Görünmeyeni Satmak
Harry Beckwith
1 February 2011
224

MODERN PAZARLAMA SANATI
Gelmiş geçmiş en iyi on pazarlama kitabından hin olarak anılan Görünmeyeni Satmak hizmet ve tının pazarlaması anısındaki farkı vurgulayarak hizmet satın almak isteyen müşterinin düşünce tarzını ve hizmet sektörünün işleyişini inceliyor. Ancak, hizmet sektörünü geniş bir çerçevede tanımlayarak, “ürün” gibi görünen, sözgelimi Nike spor ayakkabısının pazarlanmasında bile, satışa sürülenin ürünün ötesinde, bir insan ilişkisi, bir beklenti, bir duygu okluğuna da dikkat çekiyor.
23 dile çevrilmiş olan bu pratik strateji hazinesi. Stanford mezunu pazarlama ve reklam uzmanı. Harry Beckwith'in 35 yıllık şaşırtıcı deneyimlerinden çarpıcı örneklerle dolu Örnekler, bebek bakıcısı Kale’den Federal Express’e, çok farklı hacim ve konulardaki işlerden alınmış.
“Ürün somut bir şeydir. Onu görür ve ona dokunabilirsiniz. Ama hizmet elle tutulamaz. Hatta, çoğu zaman satın almadan önce yoktur bile. Bir kuaföre gittiğinizde, saçınızı önce kestirir sonra satın alırsınız. Önce sipariş verir, sonra alırsınız" diyen Beckwith'in bu kitabı, pazarladığınız ne olursa olsun, size ufuk açıcı görüşler kazandıracaktır.
"Şimdiye kadar yazılmış en iyi iş kitabı... "
Joel Abrahmson. Merrill Lynch Sigortacılık Şti.
“Hizmet sektöründeki herkesin, yani hepimizin, okuması getrken bir kitap...”
Roger Dow, Marriott Otelleri VP ve Satış Müdürü
“Konusundaki en yenilikçi ve sezgilere yer veren kitap. Son derece pratik ve okunması kolay...”
Bir Okur


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Yeni Nesil Ek İş – Dijital Ürünlerden Para Kazanma Rehberi

e-kitap indir
Dijital Ürünlerden Para Kazanma Kitap Kapağı Dijital Ürünlerden Para Kazanma
Efehan SOYLU
Ekonomi-Emek-İş Dünyası
Google
2020
Online
17

Para kazanmak günümüz dünyasında bir amaç değil zorunluluk haline geldi. Ama ne yazık ki sistem yüzünden her insanın kolayca yapamadığı bir şeye dönüştü. İnsanlar ya adına asgari ücret denilen para karşılığında en değerli sermayelerini yani vakitlerini satar hale geldi ya da onun biraz üstüne yöneticilik yapmaya başladı. Bunun için yıllarca okula gittiler ve yüzlerce dersin sınavına çalıştılar. Günün sonunda ise zengin olan onlar değil patronları oldu. Sizce de burada bir yanlışlık yok muydu? Evet var! O da günümüz gençlerinin göremediği büyük bir yanlış.

Kendi dijital ürünlerinizi üreterek kazanç sağlayın. Yeni Nesil Ek İş - Dijital Ürünlerden Para Kazanma Rehberini ücretsiz olarak

Kitabın Tamamını E-Kitap Oku


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama

e-kitap indir
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama Kitap Kapağı Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama
Alişan BALTACI
Ekonomi-Emek-İş Dünyası,İşletme
Google
2020
Online
160

Stratejik planlamanın temelinde teorik amaçların pratik eylemlere dönüştürülmesi vardır. Bu açıdan ele alındığında hem sanat hem de bilim olarak düşünülmesi mümkündür. Dolayısı ile hassas ve yaratıcı karar verebilme yeteneği gerektirmektedir. Bu kitapta amaçlanan ise sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasının nasıl yapılabileceğini okuyucuya aktarabilmektir.

Kitap; hizmet ve sağlık hizmetleri, stratejik planlama ile sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması olmak üzere üç bölümden oluşmakta ve konuyu tümevarım yöntemi ile ele almaktadır. Böylece kavramsal olarak konuyu en geniş şekilde aktarmaya çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1 HİZMET ve SAĞLIK HİZMETLERİ

1. HİZMET

1.1. Hizmet Kavramı

1.2. Hizmetin Özellikleri

1.3. Hizmet Sunumunda Süreçler

1.4. Hizmet Tasarımı

1.5. Hizmetlerin Fiyatlandırılması

1.5.1. Maliyet Temelli Fiyatlandırma

1.5.2. Değer Temelli Fiyatlandırma

1.5.3. Rekabet Temelli Fiyatlandırma

1.6. Hizmet Fiyatlandırma Stratejileri

1.6.1. Tatmin Temelli Fiyatlandırma

1.6.2. İlişki Fiyatlandırması

1.6.3. Verimlilik Temelli Fiyatlandırma

1.7. Hizmet Dağıtım Kanalları

1.7.1. Dağıtımda Zaman ve Mekân Kararları

1.7.2. Kanal Tasarım Kararları

1.8. Hizmet İçin İletişim Stratejisinin Planlanması

2. SAĞLIK HİZMETLERİ

2.1. Sağlık İhtiyacı

2.2. Sağlık Hizmetleri Talebi

2.3. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Kuruluşlarının Genel Yapısı

BÖLÜM-2 STRATEJİK PLANLAMANIN GENEL ÇERÇEVESİ

1. STRATEJİK YÖNETİM

2. STRATEJİK PLANLAMA

2.1. Stratejik Planlama Prensipleri

3. STRATEJİK PLANLAMA ile İLGİLİ KAVRAMLAR

3.1. Stratejik Planlamanın Çerçevesi ile İlgili Genel Kavramlar

3.1.1. Talep Kavramı

3.1.2. Belirsizlik Kavramı

3.1.3. Toplumsal Katılım

3.1.4. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Planlaması

4. ÖRGÜTÜN DIŞ ve İÇ ÇEVRE ANALİZİNİN YAPILMASI

4.1. Örgütün Dış Çevresi

4.2. Örgütün İç Çevresi

4.3. SWOT (GZFT) Analizi

4.3.1. Güçlülükler (Strenghts)

4.3.2. Zayıflıklar (Weaknesses)

4.3.3. Fırsatlar (Opportunities)

4.3.4. Tehditler (Threads)

4.3.5. SWOT Matrisinde Kesişimlerin Yorumlanması

4.4. Ekonomik Değerlendirme Kavramı ve Değerlendirme Matrisleri

4.4.1. Referans Ölçütler

5. STRATEJİK PLANLAMANIN SAĞLADIĞI FAYDALAR

6. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAŞANMASI OLASI SORUNLAR

7. STRATEJİK PLANLAMA MODELLERİ

8. STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMASI

8.1. Bütçenin Doğru Kullanılması

8.2. Katılımcı Uygulama

8.3. Stratejik Planın Uygulanmasında Güç Kullanımı

8.4. Amaçları ve Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) Belirlemek

8.5. İnsan Kaynakları Yönetimi ile Çalışmak

8.6. Ödül Sisteminin Kullanılması

8.7. Çalışan ve Kurum Gelişimi

8.8. Örgütsel Kültüre Uyum Sağlamak veya Değiştirmek

8.9. Gelenekleri Manipüle Etmek

8.10. Değişim Ajanlarını Kullanmak

8.11. Uygulamaya Risksiz Başlıklarla Başlamak

8.12. Stratejik Planlama ve Stratejik Uygulama Bağlantısı

BÖLÜM-3 SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA

1. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

1.1. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlaması

1.1.1. Sağlık Hizmetleri İçin Etkili Bir Stratejik Planlama Yapmak

1.2. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasının Önemi

2. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA SORUMLULUKLAR

3. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI İLKELERİ

4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASININ TÜRLERİ

4.1. Üç Ana Planlama Türü

4.2. Sağlık Sisteminde Bütünleşik Stratejik Planlama

5. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

6. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI SÜRECİ

6.1. Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem Alma (PUKÖ) Döngüsü

6.2. Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlamanın Yedi Aşaması

6.3. Uygulama ve Gözden Geçirme

6.4. Uygulama Döngüsünde Süreçler

6.4.1. Yönetim ve Liderlik

6.4.2. Proje Yönetimi

6.4.3. İletişim ve Danışmanlık

7. STRATEJİK PLANLAMANIN DETAYLANDIRILMASI

7.1. Planlama Faaliyetinin Kapsamı

7.1.1. Stratejik Planlama Parametrelerinin Tanımlanması

7.1.2. Kapsamda Meydana Gelebilecek Değişimlerin Yönetilmesi

7.2. Nüfus ve Hizmet Çevresi

7.2.1. Çevrenin İncelenmesi

7.2.2. Nüfus Profili

7.2.3. Coğrafi Yerleşim Durumu

7.2.4. Toplumun Genel Sağlık Durumu

7.2.5. Mevcut Sağlık Sisteminin Durumu

7.2.6. Hizmet Faaliyetlerinin Özellikleri

7.2.7. Gelecekte Oluşacak Hizmet Talebinin Tahminlenmesi (Durum Analizi)

7.3. Sağlık Hizmetleri İhtiyacının Belirlenmesi

7.4. Tıbbi ve Teknolojik Gelişmelerin Hesaba Katılması

7.5. Sağlık Hizmetlerinin Öncelik Sıralamasının Yapılması

7.5.1. Öncelik Sıralaması İçin Kriterlerin Belirlenmesi

7.5.2. Öncelik Sıralaması Kriterlerinin Uygulanması

7.6. Sağlık Hizmetleri Yönergelerinin Belirlenmesi

7.7. Hizmet Etkililiğinin Arttırılması: Yalınlık

7.8. Güvenli ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sağlanabilmesi

7.9. Hizmetlerin Erişilebilirliğinin Sağlanması

7.10. Stratejik Planlamanın Başarısının Ölçülmesi

7.11. Hizmet Seçeneklerinin Analizi ve Geliştirilmesi

7.12. Amaç ve Strateji Geliştirme

7.12.1. Hizmetteki Değişimlerin Etkisinin Anlaşılması

7.12.2. Kaynakların Etkisinin Anlaşılması

7.13. Uygulama, Gözden Geçirme ve Önerilerin Dokümante Edilme Aşaması

7.13.1. Uygulama ve gözden geçirme aşamasına geçiş

7.14. Uygulamayı Desteklemek İçin İlave Planlamaların Yapılması

7.15. Gözden Geçirme, Değerlendirme ve İnceleme

7.15.1. Gözden Geçirme

7.15.2. Değerlendirme

7.15.3. İnceleme

8. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASINDA RİSKLER

EK-1: Stratejik Plan 2013-2017’nin Stratejik Amaçları, Hedef ve Hedefe Yönelik Stratejileri

EK-2: Örnek Bir Kurumsal Stratejik Plan İçerik Şablonu

EK-3: Örnek Stratejik Amaç-Hedef Kartı

Kitabın Tamamını E-Kitap Oku


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir Mühendisin Yol Rehberi

e-kitap indir
Bir Mühendisin Yol Rehberi Kitap Kapağı Bir Mühendisin Yol Rehberi
Hamza AK
İş Dünyası
Google
2020
Online

Mühendis kitabı, orta öğretimde (lise), üniversitede ve iş hayatında bir mühendisin yaşadığı süreçleri anlatır.
Kitabın "GİRİŞ" bölümünde, mühendis ve mühendislik ile yaratıcı ve çözümleyici zeka ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.
Kitabın bir sonraki bölümü olan "MÜHENDİS 1.0" bölümünde, genç mühendislerin kendilerini geliştirmesi adına faydalı bilgiler ve üniversitelerdeki mühendislik bölümleri ile ilgili detay bilgiler yer almaktadır.
"MÜHENDİS 2.0" bölümünde ise üniversite yaşamına uyum, bir bilgisayar mühendisinin üniversitede alacağı eğitim ve meslek hayatına hazırlanması için gerekli bilgiler yer almaktadır.
Son bölüm olan "MÜHENDİS 3.0" ise artık mühendislik unvanını almış bir kişinin, iş arayışı, iş yeri kültürüne uyum ve meslek hayatında başarılı olması için gerekli bilgiler içermektedir.

E-Kitap OKU


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir