Mehmet Eröz – Hıristiyanlaşan Türkler

e-kitap indir
Hıristiyanlaşan Türkler Kitap Kapağı Hıristiyanlaşan Türkler
Mehmet Eröz
Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları
71

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesince periyodik olarak Türkoloji kongresi düzenlenmekteydi. Ben de tesadüfî o kongreye bir arkadaşımı görmek için gitmiştim. Toplantı salonlarından birinde bir hoca Hıristiyan Türklerle ilgili bir bildiri sunuyordu. Ben doktora çalışmamı Gagavuz Türkleri ile ilgili yapmıştım. Aynı zamanda Karamanlılar adı verilen Hıristiyan Türklerle de ilgileniyordum. Bu nedenle sunulan bu bildiri dikkatimi çekti. Hoca, Karamanlı bir şair tarafından kaleme alınmış olan

Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz.
Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz.
Öyle bir mahludi hatt-ı tarikatımız vardır.
Hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz

diye bilinen bir dörtlüğü okuyordu. Ne var ki, Hoca, oradaki harflerin üst ve alt tarafına konulmuş noktaların ne anlama geldiğini bilmediği için onları baskının kötü oluşuna yorumlayarak okuyordu.
Bildiri öğleden sonraki oturumun son bildirisi idi. Bildiri bittikten sonra birkaç soru soruldu. Hoca da onlara cevap verdi.

Ben de o gün eve gelip Karamanlıca olarak yayımlanmış bir Kutsal Kitap (Tevrat ve İncil) tercümesinden alfabeyi düzenleyip hocaya götürdüm. Hoca çok memnun oldu.

Aradan yıllar geçti. Bir gün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine doktora hocam merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu ziyarete geldim. Orada bulunan arkadaşlardan bir tanesi bana "siz Karamanlıca biliyormuşsunuz dedi". Ben de böyle bir hususun nereden çıktığını sordum. O da bana rahmetli Prof.Dr. Mehmet Eröz’ün Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları arasında çıkan Hıristiyanlaşan Türkler, Ankara, 1983 adlı kitabında benim adımın zikredildiğini söyledi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir