Mehmet Eröz & Ali Güler – Türk Ailesi

e-kitap indir
Türk Ailesi Kitap Kapağı Türk Ailesi
Mehmet Eröz & Ali Güler
Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları
72

İnsanın bir erkek ve bir dişiden yaratıldığını biliyoruz. Bir erkekle kadın
arasında meşru, makul, malum beraberliğin adına aile denir.
Arapça'dan aldığımız bu kelimenin en eski Türkçemizdeki karşılığı ne idi ?


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Eröz – Yörükler

e-kitap indir
Yörükler Kitap Kapağı Yörükler
Mehmet Eröz
Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları
330

Tezin ilk kısmında tarihi Türk Göçebeliği ile halihazır Anadolu Türk göçebeliği arasındaki münasebeti, benzerlik ve ayrılıkları, kaybolmuş veya devam etmekte olan kültür değerlerini içtimai müesseseler bakımından ele alacak, ikinci kısımda teze gövdelik eden ekonomik hayatlarını inceleyeceğiz. Son kısım ise geçmiş ve halihazır iskân siyasetinin tahlil ve tenkidine tahsis olunmuştur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Eröz – Hıristiyanlaşan Türkler

e-kitap indir
Hıristiyanlaşan Türkler Kitap Kapağı Hıristiyanlaşan Türkler
Mehmet Eröz
Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları
71

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesince periyodik olarak Türkoloji kongresi düzenlenmekteydi. Ben de tesadüfî o kongreye bir arkadaşımı görmek için gitmiştim. Toplantı salonlarından birinde bir hoca Hıristiyan Türklerle ilgili bir bildiri sunuyordu. Ben doktora çalışmamı Gagavuz Türkleri ile ilgili yapmıştım. Aynı zamanda Karamanlılar adı verilen Hıristiyan Türklerle de ilgileniyordum. Bu nedenle sunulan bu bildiri dikkatimi çekti. Hoca, Karamanlı bir şair tarafından kaleme alınmış olan

Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz.
Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz.
Öyle bir mahludi hatt-ı tarikatımız vardır.
Hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz

diye bilinen bir dörtlüğü okuyordu. Ne var ki, Hoca, oradaki harflerin üst ve alt tarafına konulmuş noktaların ne anlama geldiğini bilmediği için onları baskının kötü oluşuna yorumlayarak okuyordu.
Bildiri öğleden sonraki oturumun son bildirisi idi. Bildiri bittikten sonra birkaç soru soruldu. Hoca da onlara cevap verdi.

Ben de o gün eve gelip Karamanlıca olarak yayımlanmış bir Kutsal Kitap (Tevrat ve İncil) tercümesinden alfabeyi düzenleyip hocaya götürdüm. Hoca çok memnun oldu.

Aradan yıllar geçti. Bir gün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine doktora hocam merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu ziyarete geldim. Orada bulunan arkadaşlardan bir tanesi bana "siz Karamanlıca biliyormuşsunuz dedi". Ben de böyle bir hususun nereden çıktığını sordum. O da bana rahmetli Prof.Dr. Mehmet Eröz’ün Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları arasında çıkan Hıristiyanlaşan Türkler, Ankara, 1983 adlı kitabında benim adımın zikredildiğini söyledi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Eröz – Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu

e-kitap indir
Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Kitap Kapağı Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu
Mehmet Eröz
Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları
295

Tedbirlerle illimle ve iç siyasetle başarılacak olan kendi kültürümüze sahip çıkma hareketini başlatılabilecek ve başarıya ulaştıracak tedbirlerdir. Kültürümüzü tanıtmak hususunda, yer adlarına varıncıya kadar bu kitapta belirtilmiş olan çeşitli tespitleri yapmakla ilmi sahasında kendisine düşen görevi fazlasıyla yapmış olan Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün bu gayreti, buna uygun bir kültür politikası ile mutlaka tamamlanmalıdır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir