Erdoğan Aydın – Nasıl Müslüman Olduk

e-kitap indir
Nasıl Müslüman Olduk Kitap Kapağı Nasıl Müslüman Olduk
Erdoğan Aydın
Literatür Yayıncılık
368

Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet'i "din ve hidayet aşkıyla", kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor.

Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor.

İçindekiler;

 • Tarihin Aynasında Hak İhlalleri

 

 • İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı

 

 • Yayılmacılığın Başlangıcı ve Ku?rtlerin Mu?slu?manlaştırılması

 

 • Şeriat Tu?rkleri Nasıl Göru?yor?

 

 • Arapların Tu?rk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi

 

 • Yurtları İşgal Edilirken Tu?rkler Direniyor

 

 • Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor

 

 • "Hidayet"ten Tu?rklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Du?şu?yor

 

 • Mu?slu?man İşgalini Kırmak İçin Bu?yu?k Atılım ve Yenilgi

 

 • Abbasi Devrimi ve İslamiyet'in Kavimsel Karakter Değişimi

 

 • Abbasiler Dönemi'nde Tu?rkler

 

 • Tu?rk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gu?cu? Oluyor

 

 • Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları

 

 • İşgal Öncesi Tu?rkistan'da Dinsel Panorama

 

 • İslamiyet'e Karşı İdeolojik Direniş ve Dönu?şu?m

 

 • Tu?rklerin Mu?slu?manlaşmasının Siyasal Biçimlenişi

 

 • Selçuklular İslam'ın Siyasal Egemenliğine Yu?kseliyor

 

 • İslamlaşmanın, Tu?rkler Üzerindeki Ku?ltu?rel Etkileri

 

 • Ek: Dinin Tu?rk Toplumuna Etkileri (Dr. Hikmet Kıvılcımlı)

 


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir