Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri

e-kitap indir
İslam'ın Ekonomik Yüzleri Kitap Kapağı İslam'ın Ekonomik Yüzleri
Timur Kuran
Ekonomi,Emek, İş Dünyası
İletişim Yayınevi
2009
PDF
304

Müslüman toplumlarda "kar", "zekat", "riba" gibi kavramlar tartışma konusu olsa da, İslam'ın ekonomik veçhesi, sosyo-politik yönünün gölgesinde kalmış durumda. Oysa İslam bankacılığı ve İslam sermayesi gibi olguların 1970'li yıllardan beri, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde etkin bir yeri var. Ne yazık ki "ekonomik İslamlaşma" sürecine bütünlüklü ve analitik bir yorum getiren pek az araştırmaya rastlıyoruz. Zaten "İslam ekonomisi" kavramının bile ne zaman ve hangi nedenlerle oluşturulduğu eleştirel bir incelemeye konu olmadığından, "İslam'a dönüş" programları çerçevesinde başlatılan ekonomik uygulamalar da sağlıklı bir değerlendirmeye konu olamıyor. Demokratik değerleri korumaya niyetli bir toplum açısından ekonomik İslamlaşmanın bir tehdit oluşturup oluşturmadığını; gerek kuramsal gerek uygulama açısından islami ilkelere göre işleyen bir ekonominin bildiğimiz pazar ekonomilerinden daha adaletli olup olmadığını ve İslam bankaları, zekat sistemleri ve İslami işyerlerinin oluşturduğu İslami alt-ekonomileri araştıran bu kitap, alanında ufuk açıcı bir etki bırakmaya aday. Kitabın bir başka katkısı da İslam dünyasının Batı'nın ekonomik gelişmesine neden ayak uyduramadığını açıklamaya yönelik bilimsel yapıtları sınıflandırması ve kapsamlı bir araştırmanın yanıtlaması gereken soruları ortaya koyması. İslam ekonomi tarihinin ana temalarıyla günümüzdeki islam ekonomisi ekolünün uğraştığı sorunların örtüşmemesi, İslam'ın birçok ekonomik yüzü olduğunu kanıtlayarak kitaba ayrı bir boyut kazandırıyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir