Kadir Cangızbay – Sosyalizm ve Özyönetim

e-kitap indir
Sosyalizm ve Özyönetim: Reel Sosyalizmden Sosyalist Realiteye Kitap Kapağı Sosyalizm ve Özyönetim: Reel Sosyalizmden Sosyalist Realiteye
Kadir Cangızbay
Ütopya Yayınevi
309

Sosyalizm, bir ideoloji: ama bilimle çelişmeyen yegane ideoloji: insanlığın bütünün kuşatıyor, gerçekliği çarpıtması sözkonusu değil; zira emek'i temel alıyor ve emek, şu ya da bu insanların değil 'insan'ın, hem tek hem de zorunlu temeli.

Özyönetim ise, ister nesnelerin yönetimi olsun isterse de insanların, yötenim işlevinin hayatın üretimi karşısındaki özerk ve ayrıcalıklı iş olmaktan çıkartılması, Proleterliklerinden ibaretmiş farzedilen insanların nihai zaferini hedeflemek yerine, ivmesini insanların proleterleştirdikleri an ve çerçevelerde bulan çok yönlü mevzili bir strateji, "motto"su da: özgürlüğü bir defadave bütün zamanlar için garantileyecek hiçbir rejim yoktur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sibel Özbudun – Küreselleşme, Kadın ve Yeni – Ataerki

e-kitap indir
Küreselleşme, Kadın ve Yeni - Ataerki Kitap Kapağı Küreselleşme, Kadın ve Yeni - Ataerki
Sibel Özbudun
Ütopya Yayınevi
228

Belki sonda söylenmesi gerekeni başta söylemekte yarar var: bu kitapta yer alan yazılar 'feminist' bir bakış açısıyla kaleme alınmadı. Evet, her biri, kadınları boyundurluk altında tutan binlerce yıllık ataerki ve onun 'postmodern' versiyonu neo liberal ataerkiyle hesaplaşmayı hedefliyor; ama 'feminist' bir perspektiften kalkınmıyorlar.
Bu kitapta yer alan yazılar, sınıf, etnisite / ulus ve / ile toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki eşitsizlikler ve hiyerarşik dizilimin ortak bir kaynaktan türediği kavrayışına yaslanıyorlar. Ve bu ortak kaynağı, 'ataerki' olarak saptıyorlar.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sibel Özbudun & Gökçer Özgür & Temel Demirer – İmparatorun Soytarısı Egemen Medya

e-kitap indir
İmparatorun Soytarısı Egemen Medya Kitap Kapağı İmparatorun Soytarısı Egemen Medya
Sibel Özbudun & Gökçer Özgür & Temel Demirer
Ütopya Yayınevi
319

ABD'nin 11 Eylül gerekçesiyle tetiklediği küresel saldırganlık, egemen medyayı ve medya etiği sorunsalını aniden tartışmaların odağına taşıdı. Egemen medya gerek Kuzey ülkelerinde gerekse Türkiye'de ABD'nin savaşlarında bir kez daha kötü bir sınav vererek doğrudan savaş propagandistliğine soyundu ve ağır ve haklı tepkilere, eleştirilere uğradı.

Bu kitap, öncelikle bunu hedefliyor, ama bununla da sınırlı kalmayarak, alternatif medya olanaklarını ararken egemen söylem hesaplaşmanın yollarını arıyor..


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Franco Lombardi – Gramsci’nin Marksist Pedagojisi

e-kitap indir
Gramsci'nin Marksist Pedagojisi Kitap Kapağı Gramsci'nin Marksist Pedagojisi
Franco Lombardi
Ütopya Yayınevi
98

Antonio Gramsci'nin kuramsal düşünceleri, günümüz için de önemlidir. YDD'nin özelleştirme dayatmacasının ilk elde etkilediği kurumlardan olan eğitim kurumlarının yeni ve derin bir krizle karşı karşıya olduğu mevcut koşullarda "kamusal" savunucuları, "nasıl bir kamusal" sorusunun yanıtını da araştırmak zorundadır.
"Yaşayan", "skolastik olmayan", "eşitlikçi-özgürlükçü" bir sosyalizm tahayyülünü geliştirmek ve hayata geçirmek için yola çıkanlar, Gramsci diyalektiğinde Rönesans kaynaklı tarihsel hümanizmin yeni bir değerlendirmesini bulacalardır.
"Kültürel" alanı "toplumsal" alandan soyutlamayan yeni "eşitlikçi/özgürlükçü" arayışı için Gramsci'nin marksist pedagojisi, geleneğin geleceğe bağlanmasında özgün bir yaklaşım örneği olarak güncelliğini korumaktadır ve bu bakımdan üzerinde dikkatle durulmaya değerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir