Alevilik, Ortak Acılardan Bir Kimlik

e-kitap indir
Alevilik, Ortak Acılardan Bir Kimlik Kitap Kapağı Alevilik, Ortak Acılardan Bir Kimlik
Derin Düşünce Fikir Platformu
Derin Düşünce Fikir Platformu

İnanç olarak tek bir Alevilikten bahsetmek zor, kendisini “Alevi” olarak adlandıran cemaatler arasında çok farklı hatta çatışan inançlar var. Dinen bir araya gelmesine imkân olmayan Aleviler ızdıraplarda, geçmişin acılarında buluşuyorlar. Dersim, Madımak… Bu isimler anıldığında kırmızı bir düğmeye basılmış gibi bütün farklı Alevilik-LER birleşiyor ve bir tepki geliyor. Hızlı, öngörülebilir ve manipülasyona açık bir tepki bu. Ortada geç-ME-miş bir geçmiş var. Kıymetli yazarımız Cemile Bayraktar’ın dediği gibi “yüzleşilmediği müddetçe de geçmeyecek bu geçmiş” , çıkarılmayı bekleyen bir diken gibi acı vermeye devam edecek.

Diğer yandan çok sayıda Alevi kendi atalarına, dedelerine, manevî önderlerine en büyük acıları reva görmüş olanlara büyük bir sadakat ile bağlılar. Yani Kemalistlere ve CHP’ye. Yakın tarihi sorgulamak şöyle dursun ibadethanelerini Atatürk resimleriyle donatıyorlar.

Ortak acıların ve siyasî tercihlerin dışında Alevileri birleştirecek bir inanç, bir kültür yok mu? Acaba Aleviler Stockholm sendromundan kurtulabilecekler mi? Elinizdeki kitap bunları sorguluyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir