Emin Gürses – Ayrılıkçı Terörün Anatomisi

e-kitap indir
Ayrılıkçı Terörün Anatomisi Kitap Kapağı Ayrılıkçı Terörün Anatomisi
Emin Gürses
Bağlam Yayıncılık
128

Bu çalışmada, terör eylemleriyle uzun bir süredir İngiltere (Britanya), İspanya ve Türkiye'nin siyasi gündemlerinde en önemli sorunlardan biri olarak yerlerini alan IRA, ETA ve PKK ayrılıkçı şiddet örgütlerinin doğuşu ve gelişmelerini, örgütsel yapılanmalarını, süreç içerisinde yaşanan örgüt içi mücadeleleri toplumsal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladım. 1970'lerden itibaren başlayan ve özellikle 1980'lerde artan bir oranda, dünyanın hemen hemen her yerinden belli başlı Avrupa başkentlerine gelen örgüt liderleri ve üyeleri buralarda adeta birer mülteciler mozaiği oluşturmuşlardı. 1984-95 yıllan arasında bu örgütlerin açık veya özel çalışma, bilgilendirme, sohbet toplantılarındaki konuşmalarından, açıklamalarından aldığım notlar, edindiğim izlenimler önemli oranda bu çalışmanın alt yapısını oluşturmuştur. Önemli bir kısmı silahlı eylemlerden kopmuş ve ideolojik düzeyde siyasi faaliyet sürdüren sürgündeki bazı ETA üyelerinin bir kesiminin, ortak yapılan açık toplantılar sırasında görüşlerini dinlemek imkânını da buldum. Eski ETA üyeleri belki de hâlâ hem ETA'nın askeri kanadının korkusundan, hem de silahlı milliyetçi İspanyol örgütlerinden çekindiklerinden olacak, sadece ideolojik tartışmalara girmeyi yeğlemişlerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir