Adem Çaylak – Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi

e-kitap indir
Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi Kitap Kapağı Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi
Adem Çaylak
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
631

Türkiye'de çok partili siyasal döneme geçişle birlikte cereyan eden iktidar muhalefet ilişkisi bağlanımda yapılan araştırmaların çoğunluğunun, daha çok dönemin iki ana siyasal aktörü olan CHP ve DP ekseni üzerinde yapılmış olması ve çok partili siyasal hayata geçişten 1971 askeri muhtırasına kadar olan çalkantılı dönemecin pek çok köşe başında bulunan Osman Bölükbaşı ile temsil ettiği hareketin derinliğine incelenmemiş olması yakın dönem Türk siyasal tarih yazını için bir eksiklik olsa gerektir.
Bu çalışma, bir tür mikro tarih çözümlemesi sayılabilecek ölçüde Bölükbaşı'nm temsil ettiği siyasal hareketin karanlıkta kalmış yönlerini günışığma çıkarma saikiyle kaleme alınmıştır. Böylece CHP ve DP' den farklı bir siyasal dil ve söyleme sahip olduğu varsayılan Bölükbaşı ile temsil ettiği siyasal hareketin incelenmesiyle, hem Türk demokrasisinin karanlıkta kalmış farklı yönlerinin açığa çıkabileceği, hem de CHP ve DP gibi Türk siyasal tarihinde "devlet iradesi"ne ve "millet iradesi"ne dayandığı ileri sürülen iki siyasal kutbun, demokrasi, özgürlükler ve iktidar-muhalefet ilişkisi gibi benzeri konularda yaklaşım tarzlarının ne denli birbirlerinden farklılaştıkları ya da benzeştikleri hususunun daha bir netliğe kavuşturulabileceği düşünülmüştür.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir