John Coleman – 300’ler Komitesi

e-kitap indir
300'ler Komitesi Kitap Kapağı 300'ler Komitesi
John Coleman
Destek Yayınları
416

"Seçilmiş hükümetler pek nadiren halklarını yönetirler." - Benjamin Disraeli, İngiliz Başbakanı "Birbirini tanıyan sadece üç yüz adam Avrupa'nın kaderini idare etmektedir. Bu adamlar haleflerini kendi çevrelerinden seçerler. Bu adamların tasvip etmedikleri her devleti yok edecek araçları bulunmaktadır." -Walther Rathenau, Alman Dışişleri Bakanı ve AEG başkanı Dünyayı 1600'lü yıllardan beri uyuşturucu ticareti parasıyla servetler kazanmış ve başında İngiliz monarşisinin bulunduğu 300 kişilik bir komite yönetmektedir. Yeni Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Devleti kurmayı amaçlayan bu komitenin her ülkede vatan hainliği yaparak komplo hiyerarşisi içinde yükselmek isteyen adamları bulunmaktadır. Komite her devlette paralel yapılar oluşturarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir: Dindarlık kisvesi altında "Dinler arası diyalog" senaryosu içinde tüm dinleri tek bir din altında birleştirmek… Kalkınmakta olan ülkelerde endüstriyelleşmeyi önlemek, tarımı ortadan kaldırmak… Halkları devlet yardımı ile yaşayacak hale getirmek… 2050 yılına kadar dünya nüfusunu açlık, salgın hastalıklar, kanser, savaşlar ve homoseksüelliğin yaygınlaştırılmasıyla 3 milyar kişi azaltmak… Halkları din ve uyuşturucu kullanımını artırarak kontrol etmek… Tüm milliyetçilik akımlarını yıkmak ve üniter devletlerde çok kültürlülük adı altında bölünmeyi sağlamak, kolay yönetilebilir küçük feodal devletler oluşturmak… Dünyada eğitim düzeyini aşağı çekmek… Yandaş medya ile halk kitlelerinin beyinlerini yıkayarak umutsuzluğa düşmelerini sağlamak... Ülkelere "demokrasi" getirmek adı altında saldırarak doğal kaynaklarını ele geçirmek...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir