Dört Halifenin Hayatı

e-kitap indir
Dört Halife Kitap Kapağı Dört Halife
Bulvar Gazetesi
Dini
Bulvar Gazetesi
1987
Online PDF
110

Peygamberimiz vefat elmiş, Müslümanlar kendilerine hükmedecek bir baştan yoksun kalmışlardı. Medine'de hicretle gelen “ Muhacirler” ile Medine’nin gerçek sâkinleri olan Ensâr bulunuyordu.
Hz Ali. Peygamber'in amcası Abbas ve Ebû Bekir defnetmeden önce Resûlullah'ı yıkamak maksadıyie evine gelmişlerdi. Bunlar peygamberimizle birlikte Medine’ye hicret eden Muhâcirlerdendi. Bu sırada Ensar’dan bazı kimseler de Sakifetü Beni Sâide denilen yerde toplanmışlar ve Müslümanlar'a bir halife seçme hususunda konuşmaya başlamışlardı.
O anda bir adam mescide gelerek durumu Hz. Ömer’e bildirdi;
— Ensar, Sakifetü Beni Sâide'de Hazrec kabilesi reisi Sa’d
bin Ubâde’yi halife seçmek için toplandılar.
Hz Ömer derhal Ebû Bekir’e haber göndererek kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Hz. Ebû Bekir gelince kendisine:
— Ensarın Sakifetü Beni Sâide'de toplanarak halifeliği Sa’d bin
Ubâde'ye vermek istediklerini duymadın mı? dedi.
Böylece Hz, Ebû Bekir, Ömer ve Ebû Ubey de Sakifetü Beni
Sâide'ye gittiler. Hz. Ali, Abbas ve Hâşim oğullarından bazıları
(ki bunlar Resûluilah'ın yakınları idi) Peygamberin yanında kalmışlar, defnedilmesi için gerekli hazırlıkları yapmakla meşgulduler.

Kitabın Tamamını E-Kitap Oku


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir