Zeki Hafızoğulları – Laiklik, İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti

Ãœcretli e-kitap indir
Laiklik, İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti Kitap Kapağı Laiklik, İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti
Zeki Hafızoğulları
US-A Yayıncılık
264

Laiklik kavramının ne olduğu, ifade hürriyetinin sınırlarının neden ibaret bulunduğu meselesi sürekli tartışma konusu olmuştur.
Tartışmalar bugün de devam etmektedir.

Okuyucuya sunulan bu eserde, söz konusu kavramlar, ilişkili olduğu öteki kavramlarla birlikte, çok farklı bir açıdan ele alınmış, geçerli hukuki temellere oturtulmaya çalışılmıştır.

Savunulan tüm düşüncelerin, en azından ülkemizde, özgün olduğuna inanılmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

James M. Robinson – Yahuda İncili’nin Sırları

Ãœcretli e-kitap indir
Yahuda İncili'nin Sırları Kitap Kapağı Yahuda İncili'nin Sırları
James M. Robinson
Nokta Yayınları
246

Yahuda İncili'nin Sırları'nda: Yahuda hakkında Kitabı Mukaddes'e ait yazıların ve İncil'den hariç olarak eski kaynaklarda onun hakkında yazılanların tarihi bir sorgulamasını, Yahuda olayının nedenlerinin İncil'de öğretilenler kadar açık ve net olmamasını, bir süre önce, bir 4. yüzyıl Kıpti belgesi olan “Yahuda İncili'nin“ ve Ortadoğu'daki antika tüccarlarının gizli gizli sattığı belgelerin, en sonunda bir İsviçre vakfı tarafından elde edilmesinin keşfinin dramatik hikayesini bulacaksınız.
İnsanı kışkırtan bu yeni İncil'in ortaya çıkmasına yanıt olarak Robinson, Tanrı'nın kurtuluş için tasarlandığı oyunda Yahuda'nın pozitif bir rol üstlenmiş olabileceğini işaret etmektedir. Eğer ihanet etmeseydi, İsa asla Romalılara teslim edilemeyecek, çarmıha gerilmeyecek, gömülmeyecek ve tekrar dirilmeyecekti. Acaba Yahuda Hristiyanlığın doğumu için Tanrı'nın tasarlanmış olduğu planı gerçekleştirmekte olduğuna inanmış mıydı

Ücretli e-kitap indir

İsmail Tokalak – Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü

Ãœcretli e-kitap indir
Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü Kitap Kapağı Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü
İsmail Tokalak
Ataç Yayınları
324

Yahudilik Ortadoğu medeniyetinin binlerce yıllık tarihinin içinden süzülerek gelen bir sentezin ürünüdür. Yahudiler dindarlık hamuru içinde şekillenmiş olmasına rağmen yaşama rasyonel açıdan bakan bir kültürün ürünüdür. Yahudiler tek tanrılı dinlere, dünyanın ekonomik işleyiş düzenine, kendi dışındaki kültürlere oldukça büyük katkıda bulunmuşlardır. Aşırı dindarlık ölçüleri içinde bile dünya yaşamlarındaki mücadelede rasyonel olmayı becerebilmişlerdir.

Yahudiliği anlamak bir ölçüde Ortadoğu medeniyetini, Hristiyanlığı, İslam'ı anlamak demektir.Yahudi tarihi, kültürü, dini, dünya görüşünü bilmeden ne ekonomi tarihini ne bugünkü ekonominin geldiği noktayı, dünyanının hangi güçlerin kontrolünde olduğunu, bu güçlerin politikalarını, perde arkasındaki ajandalarını kolay kolay kavrayamazsınız.

Bütün bunların yanında Yahudilerin kendilerini ayrıcalıklı ırk olarak görmeleri, dinlerinin kendilerine özgü olduğuna inanmaları, kendi dışındaki kişi ve inanç sistemlerini daha aşağı görmeleri Yahudiliği evrensel bir din değil, kapalı bir çevrede kalan şövenist bir din yaparken; kendilerine olan tepkileri, yaşadıkları acıları ve dün ve bugün dünyada oluşan birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Dinsel inanç sistemleri Yahudileri şekillendirip bir arada tutmayı ve onların ticari hayatta başarılı olmalarını sağlarken çektikleri acıların da nedeni olmuştur.

Olayların kökenlerine inmeden ne inanç sistemleri ne külütürleri ne de bugün yaşadığımız dünyayı anlamak mümkün değildir. Yahudilerin tarihi de dünya tarihinin ve bugünün önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu gerçeği iyi anlamak; küresel güçlerin kimler olduğunu ve tarihsel süreçte kapitalist sisteminin işleyişini de anlamaya yardımcı olacaktır.

Ücretli e-kitap indir

Julian Baldick – Hayvan ve Şaman

Ãœcretli e-kitap indir
Hayvan ve Şaman: Orta Asya'nın Antik Dinleri Kitap Kapağı Hayvan ve Şaman: Orta Asya'nın Antik Dinleri
Julian Baldick
Hil Yayınları
232

Kurban edilen köpekler, kadeh yapılan kafatasları, rüzgara, kirpiye, saksağana, güzel ağaçlara tapanlar, ağaçların oğulları, insanlara yol gösteren hayvanlar, ölen kocasının kuklasını yapıp besleyen kadınlar, gelin evinde üç yıl hizmet eden damatlar ve hayvan ikizinden yardım isteyen, çeşitli eşyaları müzik aleti gibi kullanan Şamanların gündelik hayatlarına, ritüellerine uzanarak Avrupa ve Asya uygarlıkları arasında şaşırtıcı bağlantılar kuran derinlemesine bir analiz...

Ücretli e-kitap indir