Bekir Onur – Çocuk Kültürü

e-kitap indir
Çocuk Kültürü Kitap Kapağı Çocuk Kültürü
Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınevi
558

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından düzenlenen 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi 6-8 Kasım 1996 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Kongrede "Çocukluğun Tarihi", "Çocuk ve Gelişirn" ve "Çocuk Kültürü" ana başlıkları altında yirmi sekiz bildiri sunuldu. Ayrıca üç bildiri üç günün herbirinin açılış konuşması olarak verildi.

Çocukluğun tarihine ayrılan birinci günün açılış konuşmasmı "Çocuk ve Kültur" başlıklı bildirisiyle Prof. Or. Bozkurt Güvenç yaptı. Prof. Or. lpek Gürkaynak'ın yönettiği birinci oturumda Prof. Or. Mine Tan "Çocukluğun Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Çocuk", Prof. Or. Hayat Erkanal "Eski Mezopotamya'da Çocuk ve Eğitimi", Necdet Sakaoğlu "Lüttiye-i Vehbi'de (18. yy.) Çocuk Eğitimiyle ilgili Görüşler" konulu bildirilerini sundular. Prof. Or. Mine Tan'ın başkanlığındaki ikinci oturumda, Prof. Or. Özer Ergenç "Osmanlı Klasik Dönerninirı "ideal insan Tipi" ve Bu Oönemde Çocuğun Kültürel Gelişimini Etkileyen Etkenler Üzerine Düşünceler", Sabahattin Türkoğlu "Osmanlı Saraylarında Çocuk", Mine Erbek "Tarih Boyunca Türk Çocuk Giysileri" konularını anlattı Prof Or Hayat Erkanal'ın yönetimindeki üçuncü oturumda Yard Doç. Or. Attila Erden "Kazdağı Türkmenlerinde …


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir