Acar Burak Bengi – Vatanseverliğe Karşı Tolstoy

e-kitap indir
Vatanseverliğe Karşı Tolstoy Kitap Kapağı Vatanseverliğe Karşı Tolstoy
Acar Burak Bengi
Yokuş Yayınları
192

Acar Burak Bengi'nin İngilizceden çevirisi, geniş önsözü, sonsözü ve notlarıyla Koray Karasulu'nun Rusça'dan çeviri kontrolüyle Tolstoy'un vatanseverlik üzerine dört yazısı.

"İktidarlar, diğer milletlerden veya aralarındaki düşmanlardan gelecek bir saldırı tehlikesi [...] altında olduğuna ikna ederek halka tahakküm ederler. Halklar iktidarların tahakkümü altında olunca, iktidarlar onları diğer halklara saldırmaya zorlarlar. [...]

"Vatanseverlik en basit, en sarih ve en tartışmasız anlamıyla, iktidarın muhteris ve çıkarcı emellerine ulaşmasındaki bir araçtan, yönetilenlerin de insan haysiyetini, sağduyuyu ve vicdanı terk etmesinden ve iktidara köle itaatinden başka bir şey değildir. Vatanseverliğin vazedildiği her yerde, gerçekte vazedilen budur.

"Vatanseverlik köleliktir.

"[...] iktidar ve sağladığı avantajlar sadece memurlar ve din adamlarınca değil, aynı zamanda büyük ve hatta küçük kapitalistler, toprak sahipleri, bankerler, adli meslek üyeleri, öğretmenler, taşra memurları, bilim adamları, hatta sanatçılar ve özellikle gazetecilerce paylaşılıyor. Ve bütün bu insanlar, bilerek veya bilmeyerek, avantajlı pozisyonlarının idamesi için vazgeçilmez olan vatanseverlik aldatmacasını yayıyorlar. [...]

"Genç kuşağı öyle eğitmeliyiz ki, genç bir adam, herşeyi yiyip diğerlerine hiçbir şey bırakmayarak, geçebilmek için zayıf olanı yolun dışına iterek, başkasının muhtaç olduğu şeyi cebren alarak kaba bencilliğini göstermekten şu an nasıl utanıyorsa, o zaman da, ülkesinin büyümesini arzulamaktan aynı derecede utansın; kendini övmek şu an nasıl ahmaklık, maskaralık sayılıyorsa, o zaman da, kendi ulusunu övmek -yani bugün yalanla dolu milli tarihlerde, resimlerde, anıtlarda, ders kitaplarında, makalelerde, şiirlerde, vaazlarda ve aptal milli marşlarda yapılan şey-aynı ölçüde budalalık olarak görülsün. Vatanseverliği övdüğümüz ve genç kuşağı onunla eğittiğimiz sürece, ulusların fiziksel ve ruhsal hayatlarını yok etmek üzere silahlanmamızın devam edeceği ve savaşlar olacağı [...] anlaşılmalıdır."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir