Ziya Gürel – Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk

e-kitap indir
Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk Kitap Kapağı Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk
Ziya Gürel
Türk Tarih Kurumu Yayınları
164

I. Dünya Savaşında Çanakkale Boğazından geçmek için, o zamanın en güçlü donanmasiyle denizden: Gelibolu Yarımadasına çıkardıkları askerlerle karadan saldıran İngiliz ve Fransız kuvvvetlerini, kahramanca savunmalariyle geri çekilmek zorunda bırakan Türkler; birlikte dövüştükleri devletlerin daha önce yenilgiyi kabul ederek silahlarını bırakmaları üzerine, 09.10.1918 tarihinde Mondros mütarekesini kabul zorunda kalmışlardı.
Savaşarak geçemedikleri Çanakkale Boğazından mütareke uyarınca rahatça geçebilen düşman savaş gemileri bu fırsattan yararlanarak, demir atıp kaldıkları İstanbul limanını ve Boğaziçi sularını tüm kaplamışlar, şehir'e askerlerini çıkarmışlar ve onu eylemli olarak işgal etmişlerdi.
Mütarekeden yedi ay sonra 15.05.1919 da İngilizlerin isteği ve desteği ile, Yunan ordusu İzmir'e girmiş yöresini de elde etmek amaciyle içerilere doğru yayılmaya başlamıştı.
3. Ordu Müfetişliği görevine gitmek üzere 16.05.1919 da vapurla yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, 19.05.1919 da Samsun'da Anadolu toprağına ayak basmış ve yolu üzerindeki Amasya şehrinde yayımladığı bir bildiri ile Anadoluya geçişinin asıl nedeninin ve asıl amacını Ulusuna ve dünyaya duyurmuş bulunuyordu...
Türk demiryolculuğunun tarihçesini konu alan kitap 8 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türk demiryolcuğunun başlaması, personel sorunları, Bağdat İnşaat Şirketi gibi ara başlıklar bulunmaktadır. İkinci bölümde demiryollarımıza dış müdahaleler, Kurtuluş Savaşı ortamında vuku bulan saldırılar vb. sorunlar işlenmiştir. Üçüncü bölümde Ankara idare merkezinin Konya'ya taşınması, Behiç Bey'in umum müdürlüğü, süren gayrimüslim personel sorunu; dördüncü bölümde Mersin yolunun açılışı, Fransız Demiryolları İdaresinin tutumu; beşinci bölümde Ereğli-Zonguldak Kömürü; altıncı bölümde bazı demiryolu hatları; yedinci bölümde cephe gerisi hazırlıkları ve onarımlar; sekizinci bölümde ise Kurtuluş Savaşı sonlarında demiryollarımızın durumu hakkındaki ayrıntılar göz önüne serilmiştir.
İlk baskısında yer almayan içindekiler, kaynakça ve dizin, bu baskıda eklenmiş durumdadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir