Yunus Nadi – Ankara’nın İlk Günleri

e-kitap indir
Ankara'nın İlk Günleri Kitap Kapağı Ankara'nın İlk Günleri
Yunus Nadi
Sel Yayınları
122

Şimdi elinizde bulunan ilk kitapta hatıra sahibi, İstanbul işgalinden kısaca bahsederek
Anadolu'ya geçişini anlatacak ve sonra size Ankaranın o heyecanlı günlerini ve bilhassa Mustafa Kemal'in
karargâhındaki hayatı ve hummalı faaliyeti yaşatacaktır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Yunus Nadi – Ali Galip Hadisesi

e-kitap indir
Ali Galip Hadisesi: Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Tesebbüsü Kitap Kapağı Ali Galip Hadisesi: Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Tesebbüsü
Yunus Nadi
Sel Yayınları
91

Atatürk Kütüphanesinin bu cildini bizzat Atatürk'ün (Mücadele Tarihimizde mühim bir vak'a) olarak vasıflandırdığı, Ali Galip hadisesine tahsis ediyoruz. Bu hadise, padişahın, Babıali'nin ve Ecnebilerin müşterek bir teşebbüsü idi ki, gayesi Sıvaş Kongresini önlemek, Mustafa Kemal'i ele geçirmek ve böylece Milli Hareketi daha başlangıcında boğmaktan ibaretti. Hatıralar Yunus Nadi merhumundur. Fakat hadisenin bütün safhalarını bir arada toplamak maksadı ile bu hatıraların yazılışından sonra, bu hadise ile alakalı olarak öğrenilenler, Sel Yayınları yazı heyeti tarafından hatıraların başına ve sonuna ilave edilmiştir. Yunus Nadi'nin hatıralarından evvel, hatıralara giriş olarak takdim edilen kısımda vak'a kahramanı Ali Galib'in Elaziz'e giderken Sıvas'tan geçişine, orada, Vali Reşid Paşa ve bilahare bizzat Mustafa Kemal'le görüşmelerine ait malumat vardır. Hatıraların sonuna yapılan ilavede ise bizzat Mustafa Kemal'in bazı açıklamaları ve bu açıklamalara kadar gizli kalmış vesikaların suretleri görülecektir. Bu hatıraları okuyacak karilere hadiseleri kolaylıkla takip edebilmeleri için şu tarihleri sıralamak faydalı olacaktır: 19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı gün. 23 Haziran 1919 - Babıali Mustafa Kemal Paşa'nın azledildiğini vilayetlere bildiriyor. (Paşa Amasya'dadır.) 26 Haziran 1919 - Mustafa Kemal Paşa Amasya'dan Sıvasa hareket ediyor. (Ele geçen müsveddelere nazaran Babıali daha o zaman Paşanın tevkifi kararını veriyorsa da tebliğe cesaret edemiyor.) 27 Haziran 1919 - Paşa Sivas'a vasıl oluyor. (Elaziz Valisi Ali Galip memuriyet mahalline gitmek için o sırada Sivas'tan geçmektedir.) 3 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Erzurum'da 20 Temmuz 1919 - Babıali Mustafa Kemal ve Rauf beylerin tevkifi emrini veriyor. 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi açılıyor...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir