Galip Erdem – Türk Kimdir? Türklük Nedir?

e-kitap indir
Türk Kimdir? Türklük Nedir? Kitap Kapağı Türk Kimdir? Türklük Nedir?
Galip Erdem
Yeni Zamanlar Dağıtım
280

Prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu:
Galip erdem engin birikimini, sağlılı bir terkip imbiğinden geçirerek akıcı bir üslupla satırlara döken değerli bir yazar. O fikir ve mefkure ile yoğrulmuş makalelere genç kuşakların da ihtiyacı ve hakkı vardır...

Ayvaz Gökdemir:
Neslinin en kabileytli yazar ve düşünürü idi. Mantık gücünü yalın muhakemesine karşı durmak imkansızdı. Yüksek ahlaki seviyesi çok geniş ve derin kültürü büyük hafızası ile erişilmez bir zirveydi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Enver Uzun – İran Türk Folkloru

e-kitap indir
İran Türk Folkloru Kitap Kapağı İran Türk Folkloru
Enver Uzun
Yeni Zamanlar Dağıtım
124

olklor sözcüğü "Folk (halk tabakası)" ve "lore (bilgibilim)" sözlerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup, halk biliminin kısaltılınış şekli olarak kullanılmaktadır. Halk gelenek göreneklerini, örf-adetlerini, inançlarını, efsanelerini, etnografik değerlerini inceleyen bilim dalı olan folklor Türk halk edebiyatında "halkiyat", "budun bilgisi", "halk bilimi" şeklinde dile getirilmiştir.
Folklor sözcüğü ilk olarak Rus, Fin, Poı1ekiz ve İspanyol bilginlerince benimsenmiş olup; Fransızlar folklor sözü yerine "Tradition popoulaire", İtalyanlar "Tradizioni popuları", Almanlar ise "Volkskunde" ifadelerini kullanmışlardır.
Folklor sözcüğünün geçmişi sanıldığından da eskidir. Pausanias, M.Ö.1 76-·170 yıllarında yazmış olduğu "Feriegesistes Hellados" adlı kitabında dolaştığı yerlerdeki halkiara ait mitolojik öyküleri dile getirmiştir. Meşhur coğrafyacı Strabon da M.Ö. asırda Pausanias'ı takip etmiş. Pilinius (M.Ö.23-M.S.79), Tacitus (M.S.SS-120) ve Sezar (M.Ö.101-44)da yapıtlarında folklorik değerlere yer vermişdir .


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir