Wilhelm Capelle – Sokrates’ten Önce Felsefe 1. Cilt

e-kitap indir
Sokrates'ten Önce Felsefe 1. Cilt Kitap Kapağı Sokrates'ten Önce Felsefe 1. Cilt
Wilhelm Capelle
Kabalcı Yayınevi
472
Elinizdeki kitap, felsefenin bir disiplin olarak ortaya çıkmasına kaynaklık etmiş 400 yılı kapsayan bir dönemdeki ilk filozoflar diye nitelenen düşünürlerin metinlerini (fragmanlarını) kapsıyor. Thales’ten Pythagoras’a, Xenophanes’ten Heraklatios’a, Empedokles’ten Anaxagoras’a, Elealılardan Sofistlere, Demokritos’tan genç Pythagorasçılara uzanan bir felsefe tarihi. Sokrates’ten Önce Felsefe; felsefenin ilk kaynaklarını, Sokrates öncesi felsefenin geçirdiği evreleri, o dönemin filozoflarını ve düşüncelerini tanımak için temel bir başvuru kitabı niteliğinde.

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Wilhelm Capelle – Sokrates’ten Önce Felsefe 2. Cilt

e-kitap indir
Sokrates'ten Önce Felsefe 2. Cilt Kitap Kapağı Sokrates'ten Önce Felsefe 2. Cilt
Wilhelm Capelle
Kabalcı Yayınevi
472
Wilhelm Capelle bu çalışmasında Batı felsefe tarihi boyunca, düşüncelerine her zaman gönderme yapılan 'ilk filozoflar'ın metinlerini eksiksiz olarak derlemiş. Sokrates'ten Önce Felsefe; Thales'ten Pythagoras'a, Xenophanes'ten Herakleitos'a, Empedokles'ten Anaxagoras'a, Elealılardan Sofistlere, Demokritos'tan genç Pythagorasçılara uzanan bir felsefe tarihine doğrudan fragmanlar, metinler ve belgeler aracılığıyla ulaşma olanağı sağlıyor. Yunan felsefesini başlangıcından alıp Sokrates'e kadar getiren bir kaynak kitap.

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir