Viktor Neznanov – Tarihin Mantığı

e-kitap indir
Tarihin Mantığı Kitap Kapağı Tarihin Mantığı
Viktor Neznanov
Sorun Yayınları
79

Bu kitapçıkta, Viktor Neznanov (Ekonomi Bilim Adayı); İnsan Toplumunun gelişimi yasallandırılmış bir süreç midir? ? Tarihte bilinen üretim biçimleri nelerdir? ? Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi: tarihsel bir zorunluluk ? Geçiş döneminin genel yasaları ve özgül özellikleri ? Geçiş döneminde proletarya diktatoryasının rolü ? Ekonominin anahtar sektörlerinin yönetiminin ele alınması ? Devrimci tarımsal dönüşümler ? Geçiş döneminde sosyo-ekonomik yapılar ve sınıflar ? Geçiş döneminin çelişkileri ? Sosyalizmin maddi ve teknik temeli ? Sosyalist tarımın oluşumu ? Sosyalist ve gelişmekte olan ülkelerde çiftçiliğin yeniden - örgütlenme biçimleri ? Kültür devrimi ? Gelişmiş kapitalizm aşamasını atlayarak sosyalizme geçmek mümkün müdür? başlıkları altında kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemiyle ilgili esas Marksist-Leninist ilkeleri açımlamakta ve Sovyetler Birliği?nin ve öteki ülkelerin sosyalist kuruculuktaki deneyim ve başarılarını betimlemektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir