Jack Weatherford – Vahşiler, Barbarlar ve Uygarlık

e-kitap indir
Vahşiler, Barbarlar ve Uygarlık Kitap Kapağı Vahşiler, Barbarlar ve Uygarlık
Jack Weatherford
Versus Kitap
386

İlk bakışta, Bering Denizi’ndeki ıssız adalarda ayıbalığı avlayan Aleutlar bugün dünya sahnesinde önemsiz aktörler gibi gelebilir, ama ataları bir zamanlar Buz Çağı’nda insanların hayatta kalmalarında yaşamsal bir rol oynadı. Cochabamba’nın tozlu pazarında oturan Quechua kadını gerikalmış ve önemsiz görünebilir, ama ataları hâlâ yararlandığımız bir tarım devrimine yolu açtı. Önümüzde yatan sorunları bilmediğimiz için, hangi insan becerilerine ya da kültürel perspektife ihtiyaç duyacağımızı da bilmiyoruz.

İnsan tarihinin yaklaşan çağı, ülkeler arasında ve içinde kültürel çatışmalardan biri, şehirleri parça parça eden çatışmalardan biri olmakla tehdit ediyor. Şimdi yürüdüğümüz aynı yolda ilerlemeye devam edersek, bugün Tibet ya da Meksika’da açıkça görünen sorunlar gelecek çatışmalara kıyasla devede kulak kalabilir. Yolumuzu değiştirmezsek, uygarlığımız Yaxchilán’daki taşlar kadar ölü hale gelebilir ve bir gün bir uzaylı uygarlığın torunları yıkılmış şehirlerimize bakıp neden yok olduğumuzu merak edebilirler.

-Jack Weatherford

"Antropolog Jack Weatherford’u okurken aynaya baktığımız hissine kapılmamamız elde değil... Weatherford bizleri geçtiğimiz 10.000 yıl boyunca Han Hanedanlığı hâkimiyetindeki Çin’den aborijinlere, Mikronezyalılardan Tatarlara, Antik Yunan ve Mısır’dan Büyük İskender’e ve günümüzde Bosna’da yaşanan etnik temizliğe kadar uzanan kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor."
-The Tampa Tribune & Times


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

James C. Scott – Devlet Gibi Görmek

e-kitap indir
Devlet Gibi Görmek: İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu? Kitap Kapağı Devlet Gibi Görmek: İnsanlık Durumunu Geliştirmeye Yönelik Projeler Nasıl Başarısız Oldu?
James C. Scott
Versus Kitap
666

Devlet Gibi Görmek modern devletin, kaynaklarını yukarıdan ve merkezden daha okunabilir, dolayısıyla daha yönetilebilir kılmak için başlattığı projelerin geçen üç yüzyıldan günümüze yol açtığı yıkımın izini sürüyor. James C. Scott kalıcı soyadlarının, nüfus ve kadastro kayıtlarının yaratılmasıyla, ağırlık ve ölçü birimlerinin, dilin standardizasyonuyla hızlanan bu sürecin toplum mühendisliği ile birleştiği yüksek modernizme odaklanıyor ağırlıklı olarak. Sovyet kamulaştırmasından Çin'deki Büyük Atılım'a, Tanzanya'daki zorunlu yerleşikleştirmeden Brasilia'nın inşaasına kadar 20. yüzyılın büyük toplum mühendisliği projelerini mercek altına alan Scott'un cevabını aradığı soru şu: Bilimsel bilginin iktidarını arkasına alan bu projelerin korkunç insani ve ekolojik yıkımlara yol açması, etnik gruplar ve dini mezhepler arasında şiddeti harekete geçirmesi kaçınılmazdı, ama bütün bu bedellere rağmen yürürlüğe konan bu projeler vaatlerini -insanlık durumunu geliştirmeyi- gerçekleştirmekte neden bu kadar başarısız oldular?

Scott, yüksek modernizmin başarısızlığını, hiyerarşik bir toplumsal düzenin yaratılmasına karşıt olarak 'karşılıklılık'ın rolünü vurgulayan anarşist düşünürlerden de yararlanarak, metis'i, pratikten ve deneyimden gelen bilgiyi görmezden gelmesine dayandırıyor.

Yirminci yüzyılı ve günümüzü anlamak açısından önemli bir kitap.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bülent Gökay & Paul Rogers – Irak İran ve Petrodoların Sonu

e-kitap indir
Irak İran ve Petrodoların Sonu Kitap Kapağı Irak İran ve Petrodoların Sonu
Bülent Gökay & Paul Rogers
Versus Kitap
100

Elinizde ki kitap Bülent Gökay’ın Google'ın en fazla okuyucusu olan mathaba.net’de yayınlanan ve yayınlanmasının ardından bir hafta içinde on binden fazla kişi tarafından okunarak 2006'nın en popüler üç makalesinden biri olarak ilan edilen ayrıca Pravda'da dört gün dizi halinde temel makale olarak yayınlandığında büyük yankı uyandıran yazısından ve Paul Rogers’ın savaşa ve silahlanmaya karşı kampanya ve araştırma yürüten Oxford Research Group isimli bağımsız grup için kaleme aldığı İran: Bir Savaşın Sonuçları başlıklı yazıdan oluşmaktadır.

Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurduğu gerçeği kabul gören ‘Amerikan Hegemonyası’, öyle görünüyor ki, artik sona eriyor ve ona bir ikon olarak bağlanmak hem gereksiz ve hem de tehlikeli: artık gerileyen bir İmparatorluğu hala egemen kılmak adına askeri maceralara atılmak ise yalnızca çatışmaları cesaretlendirir, dünyada mevcut çelişkileri derinleştirerek, son tahlilde gerileyen egemen gücün batışını hem hızlandıracak ve hem de sonuçlarını daha vahim kılacaktır.
Bülent Gökay

İran’ın nükleer altyapısına yönelik bir ABD askeri harekâtı, ABD ve İran kadar Irak, İsrail ve Lübnan’ı ve hatta olasıdır ki batı Körfez devletlerini de içine çekecek uzun süreli bir askeri çatışmanın başlangıcı olacaktır. Başlangıçta küçük ölçekli olsa da, İsrail’in bir saldırısının, ABD’yi içine çekecek şekilde tırmanması hemen hemen kesindir. Ve bu da uzun döneme yayılmış bir çatışmanın başlangıcına işaret edecektir.
Paul Rogers


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Paul Avrich – Kronstadt 1921

e-kitap indir
Kronstadt 1921 Kitap Kapağı Kronstadt 1921
Paul Avrich
Versus Kitap
256

Denizciler niçin ayaklanmışlardı? Bol şeviklere göre onlar, Rus mültecileri ve onların destekleyiciler olan Müttefik Devletler tarafından komplo yapmak üzere Batı'da eğitilmiş bir Beyaz Muhafızın ajanlarıydılar. Denizcilerin yandaşlarına göre ise
onlar, Bolşevik diktatörlüğe karşı sovyet idealin yeniden hayata geçirmek için mücadele eden ihtilalci kahramanlardı. Onların gözünde ayaklanmanın bastırılması, Rusya'nın bir "işçi ve köylü devleti" olduğu efsanesini paramparça eden
barbarca bir eylemdi. Dahası, Rusya dışındaki çok sayıda Komünist, samimi bir kitle protestosunu böylesine kabaca bastıran bir yönetime olan inançlarını sorguladılar. Bu bağlamda, Kronstadt hayal kırıklığına uğramış radikallerin hareketle olan
bağlarını koparmalarına ve ideallerinin orijina saflığına dönmelerine yol açan daha sonra olayların prototipini oluşturmuştur. Kulakların tasfiyesi, Büyük Temizlik, Nazi-Sovyet paktı Kruşçev'in Stalin'i suçlaması - bunların hepsi devrimin ihanete uğradığına inanan parti üyelerinin ve taraftarlarının parti saflarından ayrılmalarına yolaçtı. "Ne ki, denek taşı Kronstadt'dı," diye
yazıyordu Louis Fischer, 1949'da, "onun ortaya çıkışına kadar, duygusal olarak sallantılı, entelektüel kuşkuları olan, hatta davaya karşı olan insanlar bile iş ona saldırmaya gelince bunu reddettiler. Ben ise uzun yıllar 'Kronstadt'sız yaşamıştım."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir