Ignace Goldziher – Klasik Arap Literatürü

e-kitap indir
Klasik Arap Literatürü Kitap Kapağı Klasik Arap Literatürü
Ignace Goldziher
Vadi Yayınları
235

Elinizdeki bu kitap, Klasik- bu sıfat, bizzat çevirmenin eklemesidir- Arap Literatürü alanında özlü ve kullanışlı bir ders kitabıdır.

Yazarın amacı, Bosna- Hersek’teki Müslüman okulları için bir ders kitabı hazırlamaktı. Onun yakın arkadaşlarından biri olan tanınmış İngiliz Hint arkeoloji uzmanı Sir Aurel Stein, kitabı Hindistan’daki Müslüman okulları için de uygun buldu. Çevirmen, daha ileriye giderek, kendisinin unutamayacağı hocasının bu kitabını, din ve milliyet farkı gözetmeksizin öğretmen ya da öğrenci olsun; Arapça ve Arap halkları üzerine çalışma yapan her kesimin hizmetine sunmaktadır. Bu, Ignace Goldziher’in şu inancıyla tamamen uyumludur: Tarih çalışmalarının en yüce amacı; bütün ırk, renk ve din farklarının hepsinin üstünde ve insanların bir olduğunu göstermektir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Peter Winch – Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe

e-kitap indir
Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe Kitap Kapağı Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe
Peter Winch
Vadi Yayınları
136

Sosyal bilimlerin amaçlarına ilişkin Peter Winch'in Post-Wittgensteingil düüncesi, kurulu davranış düzenlerinin tüm katılımcıların aynı yollarla öğrendikleri ve böylece dayandıkları müşterek kurallar aracılığıyla nasıl yeniden üretilmekte olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak Winch'ın sosyal bilim için onaylayıp desteklediği amaçlar fiili olarak tümüyle ayrı bir doğrultuda seyreder. Bir sosyal yeniden üretim süreci olarak sosyal Praxis hakkındaki sorularla meşgul olmak yerine Winch, durdukları şekilde "yaşam biçimleri"ni kabul etmeyi önerir. Winch'e göre Sosyal bilimciler, sosyal görüngünün değerlendirmelerini yapabilmek için davranış tarzlarını inceleyip anlamak zorundadırlar. Müşterek davranış kuralları bu genel faaliyet türlerinin teşhisi ve açıklaması için sosyolojik olarak uygun ölçütler olabilirler Bu konumu Winch'I çok genel bakımlardan Hans-Georg Gadamer gibi hermenötikçilere yakınlaştırır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Burhanettin Tatar – Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti

e-kitap indir
Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti: Gadamer Versus Hirsch Kitap Kapağı Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti: Gadamer Versus Hirsch
Burhanettin Tatar
Vadi Yayınları
187

Yazılı bir metnin doğru anlaşılmasının ölçütü ve standardı nedir? Örneğin bu ölçüt metnin yazılı halinin, içerdiği önermelerin karşılık geldiği anlamların birebir bulunması mıdır? Yani metnin, önermelerden ibaret muhtevasının şifrelerinin çözülmesiylel anlamın kilidi açılır mı? Yazılı metin böylesi bir şifreleme işleminden ibaretse, kuşkusuz, şifreleyen ile şifreyi açan kişinin anlam ufukları arasında birebir karşılıklılığın olması gerekiyor. Oysa böyle bir karşılıklılık varsayımına ciddi itirazlar yöneltilmiştir. Bu itirazlar; büyük ölçüde, bir metnin anlamının artık yazarın niyetine indirgenebilmekten fazla ve özerk bir belirlenime tabi olduğuna dikkat çekmişlerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir