Erdal Ceyhan – Türk Eğitim Tarihi Kronolojisi 1299-1997

e-kitap indir
Türk Eğitim Tarihi Kronolojisi 1299-1997 Kitap Kapağı Türk Eğitim Tarihi Kronolojisi 1299-1997
Erdal Ceyhan
Ulusal Bellek Yayınları
199

Bir eğitim tarihi yazmak bir eğitim tarihçisi için belki de bir ömür boyu sürecek güç bir iştir. Bu işe kalkışanlar Faik Reşit Unat, Osman Engin, Hasan Ali Yücel, Yahya Akyüz, Hasan Ali Koçer, Nevzat Ayabesoğlu, Necdet Sakaoğlu, Hasan Cicioğlu, Cavit Binbaşıoğlu ve diğer bir çok eğitim bilimcimiz eğitim tarihinin karanlık köşelerini aydınlatmak için bir çok değerli kitap yazmışlardır. Bunlardan bir bölümü üniversite ders kitabı olarak kaleme alınmış; bazıları halka popüler bilgiler vermek amacıula yazılmış; diğer yandan Osman Engin'in 5 cit süren yapıtı gibi yoğun çalışmalar konusu olmuş kitaplar da vardır.

Cumhuriyet Tarihi üzerine çalışılmış “Kronoloji”ler bulunmakla birlikte, eğitim tarihi üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma henüz ortaya konmamıştır. Eğitim tarihlerinde parça bölük verilen bilgiler genellikle birbirinden kopuk olmakta, araştırmacılar diakronik açısından olayları yakalamak fırsatını bulamamaktadırlar. Bu açıdan bir “Eğitim Tarihi Kronoloji” eğitim tarihinden ayrı, fakat onu destekleyen bir kaynak olarak yazılmak durumundaydı.

Yazar, elindeki ve erişebildiği yüzlerce kaynağı taramış, bunlar arasında karşılaştırmalar yapmış; akla, mantığa ve tarih biliminin gerçeklerine uygun düşen verileri değerlendirerek bunları belli bir yöntemle bir araya getirmiştir. Bulunabildiği takdirde birincil kaynaklar kullanılmış, bulunamadığı zaman ikinci! kaynakların doğruluğu kontrol edilerek kullanılmıştır. Bu kitapta sunulan bilgilerin çoğunu tek bir “Eğitim Tarihi’" kitabında bulmak olanaksızdır. Çünkü Eğitim Tarihi farklı bir yaklaşım ister; Eğitim Tarihi Kronolojisi’nin ise işlevi farklıdır.

Umarım bu kitap her eğitimcinin ve tarihçinin kitaplığında bulunması gereken bir temel başvuru kitabı olur ve kendi alanındaki bir boşluğu doldurur. Benim bu kitapta yararlandığım tüm yazarlara, eğitimcilere ve tarihçilere şükran borcum vardır. Onların araştırmaları olmasaydı o kitap olamazdı.

Prof. Dr. Erdal CEYHAN


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir