Tevfik Çavdar – Türkiye’de Liberalizmin Doğuşu

e-kitap indir
Türkiye'de Liberalizmin Doğuşu Kitap Kapağı Türkiye'de Liberalizmin Doğuşu
Tevfik Çavdar
Uygarlık Yayınları
239

Türkiye, söylendiği gibi, liberal ekonomi politikalarıyla, 1980'den sonra tanışmamıştır. Liberalizmin kökenleri yüz otuz yıl öncesine dayanır. Sadrazam Ali Paşa 1866'lı yıllarda Padişah Abdülaziz'e "Mülkiyete hürriyet veriniz" diye yakarmıştır. Bu yakarış, Osmanlı evreninde liberalizmin ilk köşe taşıdır.
Tevfik Çavdar, bu yapıtında son yüzelli yılın ekonomi düşünce tarihi ve politikalarını ele alarak, liberal ekonomik düşünceyle iktisadi hayata devletin müdahelesini öne çıkaran politikalar arasında sürekli bir çatışmanın genel hatları üzerinde durmakta, Ohannes Paşa, M. Cavit Bey, Ahmet Mithat'tan günümüze liberal ekonomik görüşleri de ayrıntılı bir biçimde ele alarak, bugüne değin bilinmeyen eser ve makaleleri yeniden gündeme getirmektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Tevfik Çavdar – Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu

e-kitap indir
Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu Kitap Kapağı Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu
Tevfik Çavdar
Nazım Kitaplığı
168
"Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiği günlerde bir yarı sömürgeydi. 19. Yüzyıl boyunca batılı güçlerin sürekli ekonomik baskıları bu sonucu meydana getirmişti. Başta İngiltere olmak üzere bütün kapitalist güçler önceleri borçlandırmayla başlayan bir ekenomik müdahaleyi gerçekleleştirmiş, yüzyıl sonunda İmparatorluğu bağımlı, her türlü sömürüye açık bir toplum haline dönüştürmüşlerdi..."

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir