Dündar Alikılıç – İmparatorluk Seremonisi

e-kitap indir
İmparatorluk Seremonisi Kitap Kapağı İmparatorluk Seremonisi
Dündar Alikılıç
Tarih Düşünce Kitapları
215

Osmanlı devletinde törenlere katılanların ve görevlilerin yerlerini belirleyen, yapacakları işleri düzenleyen belli başlı kurallar vardı. Sadece törenler değil, bütün resmi iş ve münasebetler de belirli kurallar manzumesi içinde yürütülmekteydi. Diğer taraftan saray, sadece padişahın ikamet alanı değil, aynı zamanda devletin idare merkeziydi. Burada gündelik resmi işlerin yanı sıra, özel hayat kendisi de belli bir protokol çerçevesinde devam ederdi. Saraya herhangi bir iş veya arza çıkmak için gelen kimse, bu teşfirata uygun biçimde hareket eder ve kabul edilirdi. Bundan başka padişaha, hareme diğer saray halkına gelen ziyaretçilerin kabulünde, saraydakilerin birbirlerini ziyaretlerinde, dini merasimlerde, devlete ait işlerde ve günlük hayatın bütün alanlarında aynı hususa dikkat edilirdi. Bu kitapta, dünyaya benzersiz bir nizam veren Osmanlı'daki köklü devlet ve yönetim geleneğinin önemli ve ayrılmaz bir parçası olan seremoniyi bütün yönleriyle bulacaksınız.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir