Sibel Özbudun – Küreselleşme, Kadın ve Yeni – Ataerki

e-kitap indir
Küreselleşme, Kadın ve Yeni - Ataerki Kitap Kapağı Küreselleşme, Kadın ve Yeni - Ataerki
Sibel Özbudun
Ütopya Yayınevi
228

Belki sonda söylenmesi gerekeni başta söylemekte yarar var: bu kitapta yer alan yazılar 'feminist' bir bakış açısıyla kaleme alınmadı. Evet, her biri, kadınları boyundurluk altında tutan binlerce yıllık ataerki ve onun 'postmodern' versiyonu neo liberal ataerkiyle hesaplaşmayı hedefliyor; ama 'feminist' bir perspektiften kalkınmıyorlar.
Bu kitapta yer alan yazılar, sınıf, etnisite / ulus ve / ile toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki eşitsizlikler ve hiyerarşik dizilimin ortak bir kaynaktan türediği kavrayışına yaslanıyorlar. Ve bu ortak kaynağı, 'ataerki' olarak saptıyorlar.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sibel Özbudun & Gökçer Özgür & Temel Demirer – İmparatorun Soytarısı Egemen Medya

e-kitap indir
İmparatorun Soytarısı Egemen Medya Kitap Kapağı İmparatorun Soytarısı Egemen Medya
Sibel Özbudun & Gökçer Özgür & Temel Demirer
Ütopya Yayınevi
319

ABD'nin 11 Eylül gerekçesiyle tetiklediği küresel saldırganlık, egemen medyayı ve medya etiği sorunsalını aniden tartışmaların odağına taşıdı. Egemen medya gerek Kuzey ülkelerinde gerekse Türkiye'de ABD'nin savaşlarında bir kez daha kötü bir sınav vererek doğrudan savaş propagandistliğine soyundu ve ağır ve haklı tepkilere, eleştirilere uğradı.

Bu kitap, öncelikle bunu hedefliyor, ama bununla da sınırlı kalmayarak, alternatif medya olanaklarını ararken egemen söylem hesaplaşmanın yollarını arıyor..


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sibel Özbudun & Temel Demirer – Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı

e-kitap indir
Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı Kitap Kapağı Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı
Sibel Özbudun & Temel Demirer
Ütopya Yayınevi
382

Türkiye’nin ‘derin’ yakın tarihçesi, tekrar tekrar okunması gereken bir kitap gibi duruyor önümüzde. Her kapattığımızda bir başka uğursuz olayla sayfalarını yeniden karıştırmak zorunda kaldığımız, bir türlü bitmeyen/bitirilemeyen bir ‘kara’ kitap.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sibel Özbudun & Temel Demirer – Eğitim, Üniversite YÖK ve Aydın(lar)

e-kitap indir
Eğitim, Üniversite YÖK ve Aydın(lar) Kitap Kapağı Eğitim, Üniversite YÖK ve Aydın(lar)
Sibel Özbudun & Temel Demirer
Ütopya Yayınevi
542

Eğitim, Üniversite Yök ve Aydın(lar). Türkiyenin bu değişmeyen ama hızla başkalaşan kronikleştirilmiş sorunu çevresinde yürütülen tartışmalar katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmış yazılardan oluşuyor. YÖK-AKP çıkmazına sıkışmış üniversitelerde gerçek bir özerlik ve bilim özgürlüğü talebini dile getiren ve gerekçelendiren yazılar, yüksek öğrenim sorunlarına küresel ölçekte deva olarak sunulan neo-liberal reçete'nin piyasa üniversitesi modelinin, hem bilim, hem üniversiteler, hem de kamu açısından zehirli çürütücü özelliklerini de sergiliyor.
Kitabın son bölümünde ise, Aydınlık durumuna ilişkin düşüncelere yer verilmekte ve aydınları işçileştiren işçileri aydınlaştıran devrimci mekanizmalara çağrı çıkartılmakta.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir