Kamil Çakın – İslam’da Hadis ve Sünnetin Yeri

e-kitap indir
İslam'da Hadis ve Sünnetin Yeri Kitap Kapağı İslam'da Hadis ve Sünnetin Yeri
Kamil Çakın
Seba Yayınları
102

80'li yıllar, İslam dünyasında olduğu gibi, ülkemizde de Hadis ve Sünnet'e karşı menfi cereyanların ortaya çıktığı yıllar olmuştur. Bu menfi tavır, zaman zaman azalsa bile hala varlığını hissettirmektedir. Hadis ve Sünnet'e karşı menfi tavır almak, bazen ilmi bir takım kaygılarla ortaya çıkmakla beraber, bazen bilgisizlikten, bazen İslam'a karşı duyulan gizli bir düşmanlıktan bazen de Kur'an'ı keyfi ve indi bir tarzda yorumlayabilme eğiliminden kaynaklanmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Kamil Çakın – İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları

e-kitap indir
İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları Kitap Kapağı İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları
Kamil Çakın
Seba Yayınları
142

İlk hicri asırlarda, bazı insanları hadisler karşısında şüpheye sevkeden şey, siyasi, kültürel, dini ve felsefi kargaşa ortamıdır. Buna, bir bunalım, bir bulantı devresi diyebiliriz. Siyasi istikrarın bozulması, anarşi ve fitnenin kol gezmeye başlaması, İslam'a yabancı din ve kültürlerin açık veya gizli bir savaşa kalkmaları, milli kültürlerin yeni din, özellikle de Arap kavmiyetçiliği karşısında direnişe geçmesi, kimlik ve kişilik bunalımları, Hıristiyan ve Yahudilerin İslam'ın temel esaslarına karşı tenkid oklarını yöneltmesi, hilafet mücadeleleri...halkı derinden etkilemiş, kafaları karıştırmıştır. Öyle zannediyorum ki, halk, bir hakikat bunalımına düşmüştü; gerçeğin ne olduğunu, kimin ve hangi fikrin doğru olduğunu tesbit etmekte güçlük çekmekteydi. Tam bir bunalım içerisindeydi. Hadis karşıtlığı işte bu atmosfer içerisinde doğmuştur. Böyle bir ortamın birtakım ekstrem hareketlere gebe olacağı açıktır. Nitekim, birinci asrın ortalarında doğan bazı aşırı uçlar, toplumun sahip olduğu değerlere ve bunlar arasında hadis malzemelerine karşı tepkisel tavırlarını ortaya koyma gereğini hissetmişlerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir