Eric Hobsbawm – Sosyal İsyancılar

e-kitap indir
Sosyal İsyancılar Kitap Kapağı Sosyal İsyancılar
Eric Hobsbawm
Sarmal Yayınevi
128

"kederli olduğumuz doğrudur.
çünkü hep hüküm giydik. efendiler
kalem kullanır, biz silah; tarlalar
onların dağlar bizimdir."

Hobsbawm, "bandits" bizdeki çevirisi ile "sosyal isyancılar" adlı kitabında ilkin "sosyal eşkıyalık nedir?" sorusunun cevabını veriyor. "köylü sınıfının dramı" olarak karşımıza çıkan sosyal eşkıyalık, "tarihte en yaygın ve en evrensel toplumsal olaylardan biridir. tarımsal kapitalizme geçiş zamanında bulunan bütün toplumlarda görülür."

Birbirinden çok farklı olan kent ve köy toplumları göz önüne alınınca, devlet otoritesinin zayıfladığı, yanlışların düzeltilmesinin istendiği, toplumsal karışıklık ve gerilimin yaşandığı, ekonomik krizin görüldüğü ve halkın yoksul düştüğü bir dönemde; köy coğrafyası unsurlarından dağ, yüksek ova ve ormanlarda bölgesinin sınırlarını çizen sosyal isyancılar, "mevcut düzenin restore edilmesi" amacıyla tarih sahnesinde görülür. Bu doğrultuda "sosyal bir eşkıyanın kendi bölgesindeki ve hatta başka bölgelerdeki köylülerin -toprak ağaları hariç- ürünlerini yağma etmesi düşünülemez." (s.12) Devlet otoritesi ve feodallerin gözünde yasa dışı bir köylü, bir "düzen" bozucu, bir eşkıya iken; sosyal isyancı, kendi köylüsünün gözünde bir kahraman, adalet savaşçısı ve öç alıcıdır. Adaletsizliklerin önüne geçerek halkın özgürlüğüne gidecek yolda onlara liderlik eder.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Douglas Adams – Yıldız Gemisi Titanic

e-kitap indir
Yıldız Gemisi Titanic Kitap Kapağı Yıldız Gemisi Titanic
Douglas Adams
Sarmal Yayınevi
299

Leovinus, basamakları ikişer ikişer çıkarak merdivenin tepesine fırladı. Tek bir düşünce vardı kafasında. Ahir ömrünün büyük aşkı! İhtiyar kalbinin saplantısı! Zeki, tatlı, akıllı, şefkatli, sakin, cana yakın... Titania!

Soluk soluğa gizli bölmeye daldı. Başı dönüyordu. İnsanda Leovinus'unki kadar kocaman bir baş olunca, dönmesini varın siz düşünün. Kusmaya başladı Leovinus. Tam karşısındaki dehşet sahnesine bakmaya dayanamıyor, ama yine de gözünü ondan alamıyordu: Titania, Titaniacığı, sevgili eseri, sevinç kaynağı... paramparça edilmişti. Odanın ortasında öyle yatıyordu, saçları ve kanatları, kusursuz bir çember oluşturarak kuşatıyordu gövdesini. Fakat o güzeller güzeli başı, parçalara ayrılarak şekilsiz bir hale sokulmuştu: Ağzı yırtılmış, gözleri oyulmuş, koparılan burnundan geriye ise içinden mikrodevreler fırlayan anlamsız bir boşluk kalmıştı.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mariona Azuela – Sinekler

e-kitap indir
Sinekler Kitap Kapağı Sinekler
Mariona Azuela
Sarmal Yayınevi
91

Meksika İhtilalinin sapla samanı birbirine karıştırdığı ortamda, kendi çıkarlarına uygun düşen her tür kokuya konmaya hazır elitlerin, bürokratların, aydınların ve meslekten subayların gülünç ama gerçek romanı...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir