Sabri F. Ülgener – İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası

e-kitap indir
İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası Kitap Kapağı İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası
Sabri F. Ülgener
Derin Yayınları
274

"İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası", daha önce yayınlanmamış olan "İktisadi İnhitat Dünyamızın Ahlak ve Zihniyet Meseleleri" adlı kitabın gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır. Birçok farklarla beraber çıkış noktası ikisinde de aynıdır: Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir