Rosa Luxemburg – Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları

e-kitap indir
Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları Kitap Kapağı Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları
Rosa Luxemburg
Kaynak Yayınları

Rosa Luxemburg, derin kültürü, sağlam ve çok yönlü, zengin kişiliği, ilkelerinden ödün vermeyen tutarlı siyasi hayatı ile yüzyılın başında en etkili sosyalistlerden biri olarak tanındı. Luxemburg bu kitapta, kapitalist üretim tarzı ile pazar paylaşma mücadelesi, fetihler, savaşlar ve kapitalizmin kaçınılmaz sonu arasındaki ilişkileri kapsamlı bir biçimde çözümlemesiyle; günümüzde de tartışılmakta olan geri kalmışlık-bıraktırılmışlık, dünya ekonomisinin içerdiği hiyerarşik işbölümü, kapitalizmin çevre ülkeleri üzerindeki çelişik etkileri, v.b. konulara ışık tutmaya devam ediyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Rosa Luxemburg – Ulusal Ekonomiye Giriş

e-kitap indir
Ulusal Ekonomiye Giriş Kitap Kapağı Ulusal Ekonomiye Giriş
Rosa Luxemburg
Belge Yayınları

"Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle bağlantısının kurulması, öte yandan da örgütlenmiş işçilerin örgüt içinde eğitilmesi gerekmektedir.

Bunlara kendi sınıfının bilinçli öncü savaşçıları olarak, günlük mücadelede sınıf kardeşlerine mücadelenin doğru yolunu göstermek görevi düşmektedir. Örgütlü işçilerin eğitilmesi sol partilerde daima özel sorunlar yaratmıştır... Bilimsel sosyalizmin ana hatlarını işçilere anlaşılır biçimde sunmak, acil bir ihtiyaç olarak hissedilmiştir. Rosa Luxemburg'un SPD Parti Okulunda verdiği ve 1925 yılında Paul Levi tarafından derlenerek yayınlanan ders notları bu amaca hizmet ediyordu..."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir