İsmet Zeki Eyüboğlu – İnsanın Boyutları

e-kitap indir
İnsanın Boyutları Kitap Kapağı İnsanın Boyutları
İsmet Zeki Eyüboğlu
Payel Yayınevi
303

Çağlar ilerledikçe, toplumlar değiştikçe insanları da değişiyor, başkalaşıyor. Doğa durmuyor, yürüyor, yürürken insanı da ardınca sürüklüyor. Nitekim düşünce çağırlarının ortaya çıkışı, felsefe dizgelerinin doğuşu, bilimsel başarıların birbirine izlemesi hep bu değişmenin sonucudur. Bu değişmede insanın doğaya egemenliği söz konusu değildir, doğa insanı denetim altına almıştır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Christopher Caudwell – Yanılsama ve Gerçeklik

e-kitap indir
Yanılsama ve Gerçeklik Kitap Kapağı Yanılsama ve Gerçeklik
Christopher Caudwell
Payel Yayınevi
318

Caudwell, bu ünlü kitabında, ilkel kabile yaşamında sanatın ve bilimin kökenlerini araştırmakta ve Shakespeare'den modern çağa dek şiirin gelişmesini gözler önüne sermektedir. Kitap, şiirin dilini, bilimle sanat arasındaki ayrımı ve gerek bilimin gerekse sanatın günlük yaşamdaki rolünü ele almaktadır. Zaman zaman lirik bir güzelliğin doruklarına yaklaşan canlı bir düş gücüyle yazılmış olan bu kitapta, yazar, "yanılsama"nın, yani insanı imgelemenin, dünyadan kaçışı dile getirmediğini, tersine insanın onu uygulamaya koymasıyla "gerçeklik"in ta kendisi haline gelen bir değişme kavramı olduğunu göstermektedir. Yanılsama ve Gerçeklik, ayrıca, insanoğlunun dünya bilincinin, yani modern sanatta, yeni ruhbilimsel kuramlarda, Einstein ve Planck'ın fiziğinde yansıyan bir bilincin, tüm çelişkileri ve değişiklikleri ile ayrıntılı bir çözümlemesini önümüze sermektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

James George Frazer – Altın Dal Cilt 2

e-kitap indir
Altın Dal Cilt 2: Dinin ve Folklörün Kökleri Kitap Kapağı Altın Dal Cilt 2: Dinin ve Folklörün Kökleri
James George Frazer
Payel Yayınevi
399

(...) James Frazer'ın 'Altın Dal' adlı yapıtı, tarihsel dönemin ulaşamadığı çağlardan günümüze dek uzanan evrede, insan düşüncesinin ve kurumlarının gelişmesini incelemektedir. Frazer'ın ilkel büyü, tabular, cinsel uygulamalar, batıl inançlar ve büyücülük üzerine yaptığı incelemeler, insan imgelemenin en zengin başarılarından biridir...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

James George Frazer – Altın Dal Cilt 1

e-kitap indir
Altın Dal Cilt 1: Dinin ve Folklörün Kökleri Kitap Kapağı Altın Dal Cilt 1: Dinin ve Folklörün Kökleri
James George Frazer
Payel Yayınevi
395

... 1890'dan beri, çeşitli oylumlarda durmadan yayımlanan 'Altın Dal', insan düşüncesinin doğuşundan uygarlaşmış dönemlere dek uzanan süreçte insan davranışlarının kökenlerini araştırmakta ve günümüz insanını, binlerce yıl öncesinin yabanıl insanına çok yakın kılan şaşırtıcı örnekler sergilemektedir. "Yabanıla çok şey borçluyuz, hatta bugün bile, onunla olan benzerliklerimiz, farklılıklarımızdan çok," diyen Frazer, tıpkı Freud'un insan ruhunu çözümleme koltuğuna yatırması gibi, uygarlığı çözümleme masasına sermektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir