Orhan Hançerlioğlu – Düşünce Tarihi

e-kitap indir
Düşünce Tarihi Kitap Kapağı Düşünce Tarihi
Orhan Hançerlioğlu
Remzi Kitabevi
429

Değerli sanatçı Suat Taşer de 29 Ocak 1982 tarihli Milliyet gazetesinde şöyle yazdı: "Düşünce Tarihi adlı o güzelim kitabının Yeni Baskıdan Önce başlıklı notunda; emeğine, çalışkanlığına, verdiği yaptların yetkinliğine ve olgunluğuna hayranlık duyduğum Orhan Hançerlioğlu, "Öğrenmek benim mutluluğumdur" der. Aydın olanla olmayanı, bu sözün terazinde tartabiliriz."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Orhan Hançerlioğlu – Ekonomi Sözlüğü

e-kitap indir
Ekonomi Sözlüğü Kitap Kapağı Ekonomi Sözlüğü
Orhan Hançerlioğlu
Remzi Kitabevi
607

"Çağımız düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlemiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdır. Felsefeye, artık, pratikle kaynaşarak, bir uzmanlık işi olmaktan çıkmış, çağdaş insanın en gerekli temel bilgisi olmuştur."Bu sözlük, ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklamak ve ekonomi dilinde Türçeleştirilmeden ya da Türkçeleriyle birlikte kullanılan başlıca terim ve deyimlerin anlamlarını; Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce karşılıklarını vermek için düzenlenmiştir. Ekonomiyle ilgili hukuk terimlerinin Latinceleri de eklenmiştir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Orhan Hançerlioğlu – Felsefe Ansiklopedisi: Cilt 1

e-kitap indir
Felsefe Ansiklopedisi: Cilt 1 Kitap Kapağı Felsefe Ansiklopedisi: Cilt 1
Orhan Hançerlioğlu
Remzi Kitabevi
398

Felsefe Ansiklopedisi, iki bölümde düzenlenmiştir. Birinci bölüm kavram ve akımları, ikinci bölüm düşünürleri kapsar. Her bölüm, bağımsız bir bütündür. Genel dizin ve kişi adları dizininden başka Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Latince, Arapça, Farsça, Sanskritçe, İbranice, Çince, Slavca olmak üzere on dört dilde düzenlenmiş olan özel dizinler, her bölüm ve her cilt için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yazarın anlaşılmaz sanılanı anlaşılıra dönüştürmekte ve yapraklar dolusu sözle anlatılabilecek olanı birkaç satırla anlatabilmekte gösterdiği büyük yetenek, ansiklopediyi herkesin rahatça okuyabileceği bir anlatıma kavuşturmuştur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir