A. D. Noviçev – Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürgeleşmesi

e-kitap indir
Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürgeleşmesi Kitap Kapağı Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürgeleşmesi
A. D. Noviçev
Onur Yayınları
159
 • 7 Yarı-Sömürge Türkiye
 • 12 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulaşımda Yabancı Sermaye
 • 13 Demiryolu Yapımının Tarihi
 • 47 Kilometre Güvencesi
 • 50 Demiryolunun Ülkenin Ekonomisi Üzerindeki Etkisi
 • 59 Osmanlı İmparatorluğu'nda Dış Ticaret Alanında Yabancı Sermaye
 • 59 Savaştan Önce Dış Ticaretin Hacmi ve Yapısı
 • 68 Tek Tek Ülkelerin Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Payları
 • 70 Osmanlı İmparatorluğu'nda Gümrük Yasaları
 • 75 Osmanlı İmparatorluğu'nun Mali Bakımdan Köleleştirilmesi
 • 76 Osmanlı İmparatorluğu'nun Bütçesi
 • 82 Türkiye'nin Yabancı Sermaye Tarafından Köleleştirilmesinde Bir Başlangıç Olan Dış Borçlar
 • 86 Türkiye'nin İflası ve Türkiye Üzerinde Mali Denetimin Kurulması
 • 94 Jön-Türkler Döneminde Türkiye'nin Mali Bağımlılığının Artması
 • 96 Yabancı Bankalar
 • 104 Para Dolaşımının Niteliği
 • 112 Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası
 • 139 Sonuçlar

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Georges Bataille – Erotizm PDF

e-kitap indir
Erotizm Kitap Kapağı Erotizm
Georges Bataille
Onur Yayınları
189

Bataille bu yapıtında erotizmi tüm boyutlarıyla ele almakta, cinsellikten dinselliğe, doğumdan ölüme kadar her açıdan tartışmaya açmakta, aşksal tutkuyu eni boyu anlatmaya çalışmakta, bir anlamda erotizmin şifrelerini çözmektedir.

İnsanoğlu yalnızca bedenlerin birleşmesinde mi şehvet duyar? Erotizm mutluluk mu getirmektedir, yoksa tam tersi olan acı mı daha ağır basar zaman içinde. Ölümle şehvet arasındaki, erotizmle öldürmek arasındaki ilişkinin boyutu nedir? Tanrıya kurban verme törenlerinde erotizm nerede başlar, nerede biter?... Bataille bütün bu sorulara yanıt ararken insanı tüm tutkularıyla ele almakta, erotizmin verdiği mutluluğu, acıyı, tutkunun boyutlarını irdelerken tarih görüngesinden erotizmin felsefesini yapmaktadır. Bunu yaparken de erotizmi içerdiği yasaklardan ve hiçe saymalardan yola çıkarak üremeyle, ölümle, dinle , katletmelerle, kurban vermelerle, savaşlarla... İlişkilerini irdelemekte, bizi hıristiyanlığın ilk çağlarına kadar götürmektedir.

Bataille bu yapıtıyla yerleşik yargıların çok ötesinde bir ufuk açmakta, hiç düşünmediği bir dünyanın kapılarını aralamaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Y. N. Rozaliyev – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri

e-kitap indir
Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri Kitap Kapağı Türkiye'de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri
Y. N. Rozaliyev
Onur Yayınları
346

İçindekiler

 • 20 Yıllarında Türkiye’de Toplumsal Ekonomik Gelişme
 • Yabancı Sermaye Egemenliğine Karşı Savaşım
 • Türkiye Sanayiinde Kapitalizmin İlkel Biçimleri
 • Kapitalist Özel Mülkiyete Çağdaş Biçimleri Gelişmesi
 • İkinci Dünya Savaşı Öncesi Devlet Kapitalist Girişimleri
 • Sanayi İnşa Planları ve Devlet Sektörünün Finansman Kaynakları
 • İkinci Dünya Savaşından Sonra Özel Sermayenin Gelişmesi

İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Devlet Kapitalizmi

Emperyalist Yayılma ve Türkiye Büyük Sermayesi


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir