Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek

e-kitap indir
Kanlı Gömlek Kitap Kapağı Kanlı Gömlek
Ömer Rıza Doğrul
Kaknüs Yayınları
465

İslam Tarihi'nin en önemli olaylarından birini aydınlatmak için yazılan bu eser, ana kaynakların kaydettiği tarihî gerçeklere dayanarak;

Hz. Osman'ın şehit edilişini,

İlk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli ve yıkıcı cemiyet ile bu cemiyetin Müslümanlar arasında çıkardığı fitneleri,

İslam Tarihi'nde yaşanan ilk iktidar mücadelelerini ve bundan dolayı Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Hz. Muaviye arasında vuku bulan olayları, edebî bir üslupla konu etmektedir.

Cumhuriyet döneminin usta kalemi Ömer Rıza Doğrul bu eseri yazarken olayların mümkün olduğu kadar tasavvur edilebilmesi maksadıyla bu olayların kahramanlarını konuşturmak ve bu sayede en karmaşık tarihî olayların kolaylıkla anlaşılmasını sağlamak istemiştir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir