Maurice Dobb – 1917’den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi

e-kitap indir
1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi Kitap Kapağı 1917'den Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi
Maurice Dobb
Özdemir Basımevi

Bu çalışma, 20 yıl önce yazdığım «Devrimden Bu Yana Rus
Ekonomik Kalkınması» adlı çalışmalarımın bir devamı sayılabilir.
Mr. H. C. Stevens’in yardımlarına çok şey borçlu olduğum bu eski
çalışmalarımdan, materyal bakımından 4-9. fasıllar arasında
yararlandığım gibi, savaş sırasında yayınladığım «Sovyet Plânlaması
ve Savaş ve Barışta İşçi» adlı küçük kitapçıktan bazı pasajlara
altıncı fasılda yer vermiş bulunmaktayım. Fakat, Devrimin
ilk döneminin tarihi hikâyesi tamamen yeniden gözden geçirilmiş
ve yeniden yazılmış olduğu gibi, kitabın kapsadığı süre yirmi yıl
uzatılmış ve kitap bütünü ile değiştirilmiştir.

Bu kitabın çeşitli bölümleri, kapsadığı konular bakımından
değişik tipteki okuyucuların değişik açılardan ilgilerini çekici niteliktedirler.
Örneğin, birinci, üçüncü ve on dördüncü fasıllar ihtimaldir
ki, daha çok iktisatçıların, on beşinci fasıl ise ekonomik
coğrafyacıların ilgisini çekecek niteliktedirler. Bir ekonomi tarihçisi
kitabın ikinci ve on ikinci fasılları arasındaki konuları ilgi çekici
bulacaktır. Sekiz ile onuncu fasıllar arasındaki konular ise
mukayeseli ekonomi politik öğrencilerinin ilgisini çekecektir. Çağımız
dünyası ile ilgili problemlerin Sovyet ekonomik kalkınmasındaki
çözüm yollarına dair kitabın giriş faslında bazı şeyler söylemek
cüretini gösterdim. Bu kitabın eksiksiz bir araştırma niteliğine
sahip olabilmesi için gerekli olan ayrıntıların, kitapla değişik açılardan
ilgilenen okuyucuları rahatsız etmeyeceğini umarım."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir