Martin Heidegger – Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü

e-kitap indir
Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü Kitap Kapağı Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü
Martin Heidegger
Asa Kitabevi
103

Martin Heidegger, bu kitapta iki yazısı ile karşımıza çıkıyor: Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı. Başka birçok şeyin yanı sıra, bu iki yazı, özünde, Batı metafiziğinin tarihini, bununla ilintisinde, Batı'nın tarihini Varlık bakımından aydınlatma girişimidir.
Nietzsche ile Batı metafiziği, yeni bir döneme girdi. O, varolanın Varlığını güç istemi, hakikati ise adalet olarak anladı. Heidegger'in kelimelerinde bu durum yansımasını şöyle bulur: "Varlığın başına hiç gelmemektedir." Güç isteminin kendini koruma arttırma perspektifinde koyduğu değerlerle Varlık, Hiç olmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Martin Heidegger – Zaman ve Varlık Üzerine

e-kitap indir
Zaman ve Varlık Üzerine Kitap Kapağı Zaman ve Varlık Üzerine
Martin Heidegger
A Yayınevi
94

Aslında başlangıcından beri felsefe, ne vakit "zaman" hakkında düşündüyse zamanın ait olduğu yeri de sordu. Felsefenin ilkin sahip olduğu görüş birbirini izleyen şimdilerin art ardalığının bir dizisi olarak hesaplanan zamandı. Bizim, psychesiz, animussuz, ruh'suz, bilinçsiz, tinsiz hesapladığımız, sayısal olarak ölçülmüş hiçbir zamanın olamayacağı açıklanmıştı. İnsansız zaman yoktur. Fakat bu "onsuz olmama" ne anlama gelir? Zamanın vericisi ya da alıcısı insan mıdır? İnsan, her şeyden önce insandır da ondan sonra mı ara sıra - yani şu ya da bu zamanda- zamanı alır ve kendisini ona bağlar? Hakiki zaman, şimdi, geçmiş ve geleceğin ortaya çıkmasının yakınlığı, zamanın üç katlı açık yayılımını birleştiren yakınlıktır. O, zaten insana, sadece üç katlı yayılma içinde kalma, yadsımayı sürdürme ve bu yayılmayı belirleyen yakınlığı elde bulundurma yoluyla insan olabilsin diye ulaşmıştır. Zaman insanın ürünü olmadığı gibi insan da zamanın ürünü değildir. Ortada hiçbir ürün yoktur. Yalnızca, zaman uzam'ı açan yayılma anlamında verme vardır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Martin Heidegger – Tekniğe İlişkin Soruşturma

e-kitap indir
Tekniğe İlişkin Soruşturma Kitap Kapağı Tekniğe İlişkin Soruşturma
Martin Heidegger
Paradigma Yayınları
Heidegger okumak bir maceraya atılmaktır. Onun eserleri okuyucuya meydan okuyan ve çoğu kez okuyucuyu sersemleten eserlerdir. Bu eserler okuyucudan tüm yüzeysel bakışları terketmesini ve ciddi bir düşünme takibine koyulmasını talep ederler. Okuyucu Heidegger'in eserlerine yaklaşırken, yalnızca onun ne söylediğni değil, ama nasıl söylendiğini de sormalıdır. Çünkü burada biçim ve içerik birbirinden ayrılmayacak ölçüde birleştirilmiştir. Hidegger'in metinleri, onun 'yolda olmak' olarak adlandırdığı 'düşünme'sinin bizzat bu 'yolda olmak'lığını örneklendirirler. Heidegger okuyucudan yolda kendisine katılmasını, kendisine eşlik etmesini ve düşünme macerası boyunca onun kendi yolunu kurmaya başlamasını ister. Eğer bu yollarda yürüyorsak karanlık sözler aracılığıyla yola devam etmeliyiz. Bu yıldırıcı bir beklentidir. Fakat Heidegger'in kendisiyle yola çıkanlardan umudu vardır. Anlam, ileriye doğru yüründükçe keşfedilmelidir. (Arka Kapak)

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir