Louis Althusser – İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

e-kitap indir
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Kitap Kapağı İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
Louis Althusser
İthaki Yayınları
152

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Althusser'in 1970 Haziranı'nda La Penseée'de yayınlanır yayınlanmaz bütün dünyada büyük yankılar uyandıran ve yankıları hâlâ devam eden aynı adlı ünlü makalesini, bu makalenin 1969 tarihli ilk versiyonunu ve La Penseée'de yayınlanan makalede dile getirilen fikirlere yönelik eleştirilere Althusser'in Aralık 1976 tarihinde -ve bu tarih itibariyle- verdiği cevapları içeren bir derlemedir.

Karl Polanyi, "yoksulluk" toplumda süren "doğa"dır, demişti. Çoktandır sadece kendilerini ve kendileri gibi düşünenleri ideolojinin dışında, başkalarını da daima ideolojinin içinde gören siyasi, felsefi, dini, ahlaki, kültürel ve etnik kamplarla kuşatılmış haldeyiz. Üstelik her meselede sadece kendilerini haklı başkalarını haksız, kendilerini iyi başkalarını kötü, kendilerini doğru başkalarını yanlış görmekteler. Güzellik ise sadece onlara has, başkaları çirkin de üstelik... Ve en kötüsü, aynı/özdeş olanı dost ve başka/farklı olanı daima (inkar ve asimilasyon işe yaramadığında) imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görüyorlar, tıpkı "doğa" durumunda olduğu gibi! Althusser, işte bunun, yani ideolojinin neden, nasıl ve niçinini anlatıyor, belli ki kimsenin okuduğu yok bu kitabı!


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Louis Althusser – Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi

e-kitap indir
Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi Kitap Kapağı Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi
Louis Althusser
İthaki Yayınları
164

"Ne var ki, felsefi sorular, bilimsel sorun değildir. Geleneksel felsefe kendi sorularına yanıtlar getirebilir, ancak bilimadamlarının kendi sorularına çözüm getirdikleri anlamda bilimsel ya da daha başka sorunlara çözüm getirmez. Başka deyişle: felsefe, bilim adına ve bilimin yerine bilimsel sorunları çözmez; felsefenin soruları bilimin sorunları değildir. Burada da felsefe içinde bir tavır almaktayız: felsefe bir bilim değildir, dolayısıyla a fortiori bilimin kendisi de değildir, bilimin yaşadığı bunalımların bilimi de değildir, Bütün'ün bilimi de değildir. Felsefi sorular, ipso facto bilimsel sorunlar değildir."

20. yüzyılın en önemli ve özgün Marksist düşünürü Louis Althusser ilk kez 1974 yılında yayımlanan bu çalışmasında, ürettiği özgün kavramlar aracılığıyla felsefenin ve bilimin özgül kimliklerini sorgulamakta ve bilimadamlarının kendi disiplinine ilişkin tasarımlamalarını incelemektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Louis Althusser – Montesquieu Siyaset Ve Tarih

e-kitap indir
Montesquieu Siyaset Ve Tarih Kitap Kapağı Montesquieu Siyaset Ve Tarih
Louis Althusser
İthaki Yayınları
155

Bu kadar gelecekten sonra bu kadar geçmişe. Bir gün uzak ülkelere doğru yola çıkan bu gezgin bilinmeyen yerlerde yıllarca dolaştıktan sonra, yurduna dönmüş de zamanın durduğunu sanmış sanki...
Yolları açmış ama.?


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Louis Althusser – Özeleştiri Ögeleri

e-kitap indir
Özeleştiri Ögeleri Kitap Kapağı Özeleştiri Ögeleri
Louis Althusser
Belge Yayınları
75

"Tarih biliminin ortaya çıkma koşulları içindeki dolayım, bir derin-bilgi dolayımı değildir. Tam tersine bu dolayım bizi güncelliğe çağırır. Çünkü geçmişte Marx'tan beklenen bugün her zamankinden daha çok bizden istenmektedir. Marksist teoriyi 'geliştirmek' yani kapitalist-emperyalist sömürü ve eğemenliğin yeni biçimlerini çözümlemek için, işçi hareketi ile teori arasında uygun bir birlik kurmak için, her zamankinden daha çok proleter teorik konumlar üzerinde yer almamız gerekiyor. Bu ise, egemen sınıfın tüm ideolojilerinin köklü bir eleştirisini yaparak, proleter siyasal duruştan hareketle bu teorik konumları işleyip geliştirmek anlamına geliyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir