Kur’an-ı Kerim Türkçe Meal PDF

e-kitap indir
Kuran-ı Kerim Kitap Kapağı Kuran-ı Kerim
Türkçe Meal
Dini
Diyanet İşleri Başkanlığı
2011
PDF
770

Kur'an (Arapça: القرآن / el-Kur'an) veya yaygın kullanılan adıyla Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara göre, yaklaşık 23 yıllık bir süreçte ayetleri Allah tarafından Cebrâil adındaki melek aracılığıyla Muhammed'e parça parça vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır.

İslam inancına göre Kur'an, Muhammed'in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan en önemli ve en büyük mucizedir. Müslümanlar, namaz başta olmak üzere belli başlı ibadetlerinde Kur'an'dan çeşitli bölümler okurlar.

Müslümanlar, Kur'an'ın Allah tarafından son peygamber kabul edilen Muhammed'e baş melek Cebrâil aracılığıyla, Ramazan ayından başlayarak yaklaşık 23 yıllık bir süre boyunca kademeli olarak vahyedildiğine inanırlar.

Bu vahiyler 610 yılında, Muhammed yaklaşık 40 yaşındayken başlamış ve ölüm yılı olan 632'de sona ermiştir. Kur'an sözcüğü metnin kendisinde 70 kez geçmektedir ve metinde yer alan diğer bazı isim ve kelimelerin de Kur'an'a atıfta bulunduğu düşünülmektedir.

Kur'an'ın, Müslümanlar tarafından Tanrı'nın gerçek ve nihai sözü olduğuna inanılır.

İnanca göre Muhammed, okuma ve yazmayı bilmediği için bu metni yazmadı ve geleneğe göre, Muhammed'in birkaç arkadaşı, vahiyleri kaydeden kâtip olarak görev yaptı.

Kur'an, Peygamber'in 632'deki ölümünden kısa bir süre sonra, Ebû Bekir'in hâlifeliği döneminde (632-634), bazı kısımlarını yazan veya ezberleyen sahabeler tarafından derlendi. Osman bin Affan, kendi hâlifeliği döneminde (644-656 arası), günümüzde genellikle Kur'an'ın bilinen ilk örneği olarak kabul edilen bir versiyon oluşturdu.

Kur'an ı Kerim Türkçe Meal olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir