H. Yıldırım Ağanoğlu – Göç

e-kitap indir
Göç: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makus Talihi Kitap Kapağı Göç: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makus Talihi
H. Yıldırım Ağanoğlu
Kum Saati Yayınları
398

Rumeli'den Anadolu'ya yönelik üçyüz yıldır devam eden göç süresi Avrupa Tarihi'ndeki nüfus hareketlerinin en önemlilerindendir. Boyun eğdirme, göç, şiddet kullanma ve savaş silsilesinin en haysiyetsiz merhalesi göçe zorlamadır. Şüphesiz göç hadisesi hangi millet ve din mensubunun başına gelirse gelsin bir insanlık dramıdır. Bu bağlamda Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne zaman zaman kesilse de Balkanlar'dan sürekli olarak devam eden göç süreci, Balkanlar'daki soydaş ve dindaşlarımızın makus tahilidir. Araştırmamızda 1687'deki ilk göçlerden günümüze kadar olan göçler özet olarak verilmiştir. Balkan Harbi'nden I. Dünya Savaşı'na kadar olan mezalim, göç, iskan politikaları, iskandan sonra ortaya çıkan problemler ve muhacirlerle ilgili meselelerin, sosyal projeksiyonu ise arşiv belgeleri ve ayrıntılarıyla aydınlatılmaya çalışılmıştır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir