Jameson Lyotard Habermas – Postmodernizm

e-kitap indir
Postmodernizm Kitap Kapağı Postmodernizm
Jameson Lyotard Habermas
Kıyı Yayınları

Bu derleme, modernliğin öncesi, sonrası, kendisi, öteki vs. üzerine, giderek dalbudak salan bir tartışmanın temel atlama taşlarını sun­mayı amaçlıyor olsa da; doyurucu, net sonuçlar koymuyor ortaya. Bunun nedeni de kuşkusuz, kapsamının dar tutulmasından çok, okuru kesin bir noktaya vardırmak yerine yeni sorular için bir boş-luk açmayı yeğlemesidir. Eksiklikleri fazlalıklarıyla bu kitabın bir tartışma davetiyesi olarak görülmesini ümit ediyorum.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir