Alain Touraine – Kadınların Dünyası

e-kitap indir
Kadınların Dünyası Kitap Kapağı Kadınların Dünyası
Alain Touraine
Kırmızı Yayınları
320

'Siz kimsiniz? ' sorusuna, bugünün kadınları sırasıyla, 'ben bir kadınım', 'ben kendimi kadın olarak inşa ederim' ve bunu öncelikle cinsellik yoluyla yaparım' yanıtlarını veriyor.

zaten en güncel tartışmalarla da beslenen kadınlar, bu çözümlemeye dayanarak olan daha araştırmasının da ortaya çıkarttığı gibi, tutarlı betimlemeler ve uygulamalar evreninde yaşarlar; içinde yaşadıkları bu evren, erkeklerinkinden çok farklı gözükür, çünkü erkekler kaynakları aralarından bazılarının elinde yoğunlaştırıp emekçileri, sömürge halklarını, kadınları ve çocukları aşağı düzeylere indirgeyerek dünyayı fethetmişken, kadınların evreni benliğin yaratılması ve toplumun yeniden yapılandırılmasına yöneliktir. Simon de Beauvoir'ın sözleriyle, 'yalnızca erkeklerin öteki'si' gibi tanımladıkları içindir ki, şimdi hem kendileri hem de erkekler için, kadınlar bedenle ruhun, özel yaşamla kamusal yaşamın, erkeklerle kadınların karşıtlığını aşmaya çalışıyorlar.

kadınların da yardımıyla, benliğin inşasının karşısındaki dünyanın fethi projesi siliniyor. Bu koşullarda, onların gözlerimizin önündeki kültür ağırlıklı bu evrenin gelişine o kadar açıklık ve kararlılıkla girişmiş olmaları şaşırtıcı olur mu?


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Milorad Paviç – Hazar Sözlüğü

e-kitap indir
Hazar Sözlüğü Kitap Kapağı Hazar Sözlüğü
Milorad Paviç
Kırmızı Yayınları
352

Hazar Sözlüğü, okuyucuyu gerçeğin ve düşün iç içe geçtiği bir yaşama çağırıyor! 

"Hazar Sözlüğü, sözlük yapısında olan bir romandır… 100.000 sözcükten oluşan bir sözlük-roman. Roman farklı dillerde alfabetik sıraya göre farklı biter. Hazar Sözlüğü'nün farklı sonları olduğu gibi cinsiyeti de vardır. Bu kitap 1984'te eril ve dişil basım olarak yayımlandı… Bunun nedeni bir erkeğin dünyayı kendi bedeni dışında yaşaması, buna karşılık kadının evreni içinde taşımasıdır. Bu farklılık romanımın eril basımına da dişil basımına da yansımıştır. XX. yüzyılda iki cinsiyeti olan kitap XXI. yüzyılda erdişi oldu. Yeni görünümü altında bu kitabı dişil zamanın eril zamanı da içine aldığı bir yer gibi görebiliriz."

(…) insan denizinde bir yerde, başka biri tarafından düşlenmemiş olan tek bir insan yaşamı olmamıştır ve bir başkasının yaşamının görünümü altında gerçekleşmeyen hiçbir insan düşü yoktur.

Milorad PAVİÇ


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Peter Handke – Solak Kadın

e-kitap indir
Solak Kadın Kitap Kapağı Solak Kadın
Peter Handke
Kırmızı Yayınları
76

Peter Handke'den hiç değilse bir süre için tek başına kalmak isteyen bir kadının öyküsü...

İnsan günün birinde bir "aydınlanış'la uyanıp yaşamını değiştirecek bir karar verirse ne olur? Bu roman, kocasından ayrılıp çocuğuyla (evi, korkuları, cesaretiyle) birlikte yalnız kalmayı seçen bir kadının birkaç günlük serüvenini anlatıyor. Dramatik olmaktan çok olağanlığı, herkesçe-yaşanabilirliği vurgulayan bir serüven bu.

Bir kadının, başı dik yürüyüşünün ilk birkaç günü...
-Enis Batur-


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

John B. Thompson – Medya ve Modernite

e-kitap indir
Medya ve Modernite Kitap Kapağı Medya ve Modernite
John B. Thompson
Kırmızı Yayınları
442

"(..) Bu kitap çok kapsamlı ve yetkin; aynı zamanda okunması çok kolay. Hızla gelişen medya ve kültürel çalışmalar alanında birkaç eksiksiz metinden biri olacağı ve eleştirel sosyal teori ile bir bütün olarak sosyal teori arasında hayati bir bağlantı kuracağı kuşkusuz."
William Outwaite (Sussex Üniversitesi)

"(…) Thompson, modern sosyal yaşamda kitle iletişim medyasının önemini kavrayan ve değerlendiren önde gelen sosyologlar arasında. Bu kışkırtıcı yeni kitabında somut tarihsel gelişmelerin analizleri ve sosyal teori tartışmaları arasında gidip gelerek ve canlı, ilgi çekici bir modernite hikâyesi anlatarak değerlendirmelerde bulunuyor. Thompson, mükemmel kavrama gücü, anlayış ve doğrulukta yazıyor. Onun dikkatli tarihsel açıklamaları ve teorik tartışmalara bağlılığı sembolik iktidarın belirleyiciliğini kabul etmekle birlikte, medyanın kurumsal kökenleri ve sosyal sonuçlarının ne otomatik ne de ilâhi olduğuna dair inatçı iyimserliğiyle uyuşur."
James Lull (San José üniversitesi)

Modern toplumların oluşmasında iletişim medyasının oynadığı rol neydi? On beşinci yüzyıl Avrupa'sında basımcılığın icadından günümüzün küresel iletişim ağlarının genişlemesine kadar iletişimin yeni biçimlerinin ve enformasyonun yayılmasının sosyal etkilerini nasıl anlamalıyız?

Thompson, bu yeni ve önemli çalışmasında, iletişim medyasının farklı bir sosyal teorisini ve etkilerini ortaya koyarak bu ve başka sorulara yanıt veriyor. İletişim medyasının gelişmesinin artık ortak bir mekânı paylaşmayla ilintisi olmayan yeni eylem ve etkileşim biçimleri yarattığını; sosyal yaşamın zamansal ve mekânsal oluşumunu dönüştürmesini tartışıyor. Bu dönüşümün sonuçları muazzamdır; kişisel deneyimin ve benlik oluşumunun en mahrem yönlerinden iktidarın değişen doğasına ve kamusal alandaki görünürlüğüne kadar pek çok yaşam alanımızı derinden etkiler.

Thompson, tezini birbiriyle ilişkili birkaç konuyu analiz ederek geliştiriyor: dolayımlı etkileşimin yükselişi, dolayımlanmış yeni görünürlük biçimlerinin oluşumu, küresel iletişim ağlarının ortaya çıkışı, geleneğin dönüşümü, benlik-oluşumu sürecinin yeniden biçimlenmesi ve kamusal alanın değişen karekteri.

Öte yandan Medya ve Modernite sosyal ve siyasal teori, kültür sosyolojisi, medya ve kültürel çalışmalar öğrencileri için paha biçilmez bir başvuru kaynağı


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir