A. Süheyl Ünver – İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri

e-kitap indir
İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri Kitap Kapağı İstanbul Fethiyle Kalelerinin Manzum ve Mensur Tarih İbareleri
A. Süheyl Ünver
İstanbul Fethi Derneği
49

Doktor Süheyl Ünver, insanlık tarihini değiştiren muhteşem fethinin beş yüzüncü yılını idrak ettiğimiz ulu Fatih'in şahsını, şahsiyetini, devrini, o devrin ilmiyle san'atını ve hatta cemiyet hayatını eline aldı, sarayın muhitine, şahsi kültürüne; devrinin ilmi ve edebi hususiyetlerine, alimleriyle şairleriyle, hattatlariyle müzehiplerine, nakkaşlarına ve bilhassa ilmi te'sisatına ait vesikaları istinad eden otuz kadar eser ve broşür neşrederek Fatih'i Bellini'den ve Fetih yılı devrini Hoca-Sa'düddin'den daha canlı tasvir eden levhalar vücude getirdi. -İsmail Hami Danişmend


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir