İsmail Hakkı Baltacıoğlu – Mürebbilere

e-kitap indir
Mürebbilere Kitap Kapağı Mürebbilere
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Suhulet Kütüpanesİ
355

Bu kitap on iki seneden beri yazdığım dağınık ve kısa yazılarımın bir araya toplanmasından vücude geldi. Eğer bir aile uzviyeti halinde birleşmeselerdi öleceklerdi. Bu ölüme razı olamadım. İçindeki fikirler mevzuları olan vakaların tarihinden bazen çok evvel bazen de biraz sonra yazılmıştır. Hemen hepsi Türkiye düşüncesinden doğduğu için aralarında akrabalık vardır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir