İlyas Üzüm – Günümüz Aleviliği

e-kitap indir
Günümüz Aleviliği Kitap Kapağı Günümüz Aleviliği
İlyas Üzüm
İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları
210

Çalışmada günümüz Türkiyesi’nin önemli olgularından biri olan Alevîlik aktüel boyutuyla ele alınmaktadır. Kitapta Alevîler’in etnik ve demografik yapıları, toplumsal örgütlenmeleri, inanç, ibâdet ve âdâb-erkânları çok yönlü tahlil edilmektedir. Ayrıca eserde Alevîler’in toplumun diğer kesimleriyle ilişkileri ve başlıca talepleri üzerinde durulmuş, bazı Alevî dede ve yazarları tanıtılarak onların Alevîlik-Bektâşîlik algılamaları tahlil edilerek sunulmuştur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir