Ernst von Aster – İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi

e-kitap indir
İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi Kitap Kapağı İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi
Ernst von Aster
İM Yayın Tasarım
414

Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap; cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: "Ben ile evren, süje ile obje, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir? İnsan kendi kendisini sorun yapmaktan asla vazgeçmeyen varlıktır. Felsefe tahirsiz felsefe olmaz."
Ord. Prof. Ernst von Aster


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

İsmet Yazıcı Emir – Kitle İletişiminde İmaj

e-kitap indir
Kitle İletişiminde İmaj Kitap Kapağı Kitle İletişiminde İmaj
İsmet Yazıcı Emir
İM Yayın Tasarım
194

Şamanlar, firavunlar, rahipler, biliciler, yöneticiler sıradan insanların karşısına tarih boyunca hep simgesel donanımları ile çıktılar. Donanımları olan bu simgeler onların doğa üzerindeki egemenliklerini, kılıçlarının üstünlüğünü, sürelerden ya da topraktan oluşan servetlerinin üstünlüğünü dile getiriyor ve sıradan insanlar kaşısındaki konumlarının erişilmezliğini, değiştirilmezliğini söylüyordu. Bu simgesel donanımları, sıradan insanların gözünde onların egemen konumlarını meşrulaştırmaya yarıyordu.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir