Gilles Deleuze & Felix Guattari – Kapma Aygıtı

e-kitap indir
Kapitalizm ve Şizofreni 2: Kapma Aygıtı Kitap Kapağı Kapitalizm ve Şizofreni 2: Kapma Aygıtı
Gilles Deleuze & Felix Guattari
Bağlam Yayıncılık
112

Kapma Aygıtı, Üç Öykü veya Ne Oldu? (Henry James, Fitzgerald, P. Fluetiaux) metinleriyle Gilles Deleuze ve Felix Guattari'nin Mille Plateaux (Bin Yayla) - Kapitalizm ve Şizofreni kitabının çevirilerine devam ediyoruz. Bu kitapta yine Dumezil'in tezlerinden yola çıkan Deleuze ve Guattari, eski Hint-Avrupa mitologialarındaki eski Yunan şehir devlet-toplum ilişkilerini devletin 'kapma' aygıtı açısından incelerler. Görüleceği gibi hep iki kutupluluk vardır ve her şey ikisinin arasında geçer, ortaya Marx'ın üretim biçimleri kuramına yeni bir bakış getirir ve "bir üretim biçiminin devlet tarafından yapılmaktan çok devletin üretimden bir biçim ortaya çıkarttığını" yazarlar. Bu şekilde de evrimci bir gelişmeyi öngören son nedenleri ortadan kaldırırlar. Nedensellik ilişkisini yok ederler ve bunun sosyal bilimlerden önce fizik tarafından yok edilmiş olduğunu söylerler.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Gilles Deleuze – Issız Ada ve Diğer Metinler

e-kitap indir
Issız Ada ve Diğer Metinler: Metinler ve Söyleşiler 1953 - 1974 Kitap Kapağı Issız Ada ve Diğer Metinler: Metinler ve Söyleşiler 1953 - 1974
Gilles Deleuze
Bağlam Yayıncılık
464

David Lapoujade, birinci ciltte, Gilles Deleuze'ün daha önce hiçbir kitapta yayımlanmamış yazılarıyla birlikte, yine onun 1953'den 1974'e kadar yayınlanmış olan metinlerini ve söyleşilerini okuyucuya sunuyor. Bu, Gilles Deleuze'ün düşüncesinin tarih felsefesine karşı olan yaklaşımını gösteriyor. Bu makale, kıta adaları ve okyanus adaları diye kökensel ve türemiş adaları ele alırken bize tarih felsefesi yerine coğrafya felsefesinin önemini vurgulamakta. Issız Ada makalesi, Deleuze ve Guattari'nin Felsefe Nedir? kitabında dabelirtmiş oldukları ve Braudel'del "coğrafi tarih" gibi bir kavramı ödünç alarak ve bunu felsefeye uyarlayarak coğrafi düşünceyi bize net bir şekilde daha en başından göstermektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Gilles Deleuze – Kant Üzerine Dört Ders

e-kitap indir
Kant Üzerine Dört Ders Kitap Kapağı Kant Üzerine Dört Ders
Gilles Deleuze
Kabalcı Yayınevi
136

Bu kitap Gilles Deleuze'ün Kant üzerine derslerinin deşifresinden hareketle vücut bulmuş olsa bile bir öğretmenin öğrencilerine belli bir dersi anlatmasından çok daha öte bir kavrayışı ortaya çıkarır. 1978'te Vincennes'deki seminerlerinde Deleuze dinleyicilerini (ve şimdi okurlarını) bir düşünme sürecine katılmaya davet eder; bu Kant'ı anlatmaktan çok, Kant'ın ritmini yakalamaya dair bir süreçtir. Böylece, üzerine çöken sisin dağılması suretiyle Kant'ın şaşkınlık verici mimarisini görmek mümkün olacaktır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Gilles Deleuze – Bergsonculuk

e-kitap indir
Bergsonculuk Kitap Kapağı Bergsonculuk
Gilles Deleuze
Otonom Yayıncılık
146

Deleuze'ün felsefi gelişimi içersinde Bergson okuması çok temel bir yer teşkil eder. Deleuze metafizik geleneğindeki radikal biçimde farklı bir kök üzerine kurmuştur kendi felsefi-politik sisemini: "Devlet felsefesi"ne karşı minör bir felsefe. Onun olumlama ve fark ontolojisi, Spinoza'dan etkilendiği ölçüde Bergson'dan da etkilenmiştir. Deleuze, varlığın etkinliğine, ifadesine ve salt olumluluğuna dayanan radikal ontolojisini Spinoza üzerinden kurarken önce Bergson'a uğrar ve burada Hegelci olumsuzlamaya karşı güçlü bir temel bulur kendine.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir